Vlk jako symbol a vlci v historii

image-66Vlkovi jako takovému je od pradávna přisuzována jistá divokost, nezávislost, ale zároveň věrnost své rodině, či komunitě - smečce. Také je s ním spojováno vůdcovství a moudrost. Jde o zvíře svým způsobem tajemné a také opředené spoustou legend a pověstí.
 
Když se ohlédneme do historie, dozvíme se, že například Galové si na své bojové přilbice připevňovali vlčí hlavu jako symbol mužnosti a síly. V severní Germánii se zase hlava vlka připevňovala nad vchod do obydlí a měla sloužit jako ochranný prostředek před kletbami, zlými silami či démony. V Egyptě byl vlk spojován s kultem světla a slunce, jeho "jasné světélkující oči" dle Egypťanů dokázaly protnout tmu, vnést tolik žádané světlo, přeneseně i doopravdy. Nesmíme zapomínat ani na bájnou vlčici, která dle legendy odkojila bratry Romula a Rema v mýtu o založení Říma. Indiánské kmeny měly vlka za totemové zvíře a nesmíme zapomenout ani na spoustu báchorek o vlkodlacích. 
 
Jak je vidět z těchto pověstí a historických pramenů, Vlk jako zvíře i jako symbol byl brán velmi vážně a pro minulé civilizace byl tvorem velmi důležitým, uctívaným a mnohdy také obávaný
image-47
m, pro svou sílu, udatnost, bystrý pohled či jistou krutost. Dalo by se říci až krvelačnost, která na jednu stranu byla ceněna, na druhou však vyvolávala pochopitelné obavy, zvláště v oblastech, kde vlci například napadali horská stáda.  
 
Dá se tedy říci, že lidé, sympatizující s vlky, vlčím způsobem života a se symbolem vlka, jsou lidé ušlechtilí, moudří, mající hluboké mravní zásady a pocit silné oddanosti ke své rodině či přátelům, které neváhají ochraňovat s pravou vlčí houževnatostí. Zároveň však těmto inteligentním a tajemným lidem nedělá problém být tzv. vlkem samotářem a na své životní cestě si případně se vším poradit s přehledem sám. 
 
Mít při sobě symbol vlka vám může pomoci probudit v sobě intuici, nepodléhat negativním vlivům či návykům, navodit schopnost rychleji se učit, a také poskytuje svému nositeli celkovou ochranu a upevňuje vnitřní sílu.
 

Autorka článku: Gabriela Vlčková

K vytvoření článku byly čerpány informace z volně dostupných zdrojů na internetu.