Bachovy esence – jednodruhové, 20ml

Kód: 800158.01/1- 800158.01/2- 800158.01/3- 800158.01/4- 800158.01/5- 800158.01/6- 800158.01/7- 800158.01/8- 800158.01/9- 800158.01/10- 800158.01/11- 800158.01/12- 800158.01/13- 800158.01/14- 800158.01/15- 800158.01/16- 800158.01/17- 800158.01/18- 800158.01/19- 800158.01/20- 800158.01/21- 800158.01/22- 800158.01/23- 800158.01/24- 800158.01/25- 800158.01/26- 800158.01/27- 800158.01/28- 800158.01/29- 800158.01/30- 800158.01/31- 800158.01/32- 800158.01/33- 800158.01/34- 800158.01/35- 800158.01/36- 800158.01/37- 800158.01/38- Zvolte variantu
Neohodnoceno
315 Kč
Skladem (>5 ks) Momentálně nedostupné (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Zvolte variantu
Varianta

Bachovy květové esence (jednodruhové).

Detailní informace

Detailní popis produktu

1/ AGRIMONY - řepík lékařský (Agrimonia eupatoria)

Skupina: Přecitlivělost na vlivy a myšlenky.
Téma: Přetvářka, veselá maska, ukrývání starostí za žoviálnost a žertování.


SHRNUTÍ SYMPTOMŮ V BLOKOVANÉM STAVU:
*skrz hádky a špatné nálady se člověk řepíkového typu dostává do duševní tísně
*obětuje mnohé, aby udržel klid a mír a vyhnul se konfrontacím
*starosti a vnitřní neklid schovává za masku vtipu a veselí: vždy s úsměvem
*dobrý dojem na venek je velmi důležitý
*snižuje své problémy, nemluví o nich a nepřizná je ani tehdy, když je k tomu vyzván
*ve snaze uniknout vlastním trýznivým myšlenkám a starostem vyhledává zábavu
*na každé akci je dobrým kamarádem a přítelem, rozdává radost a dobrou náladu
*je rád neustále v pohybu, aby unikl myšlenkám
*podle okolností sáhne po alkoholu, drogách či tabletkách, aby přestál své myšlenky
*jako nemocný se přetvařuje a bagatelizuje svůj problém
*znepokojuje se, když není schopný dostát plánu např. přestat kouřit či zhubnout
*podivná duševní bolest a pocit osamělosti v dětství, u dětí, které většinou umí na svůj smutek rychle zapomenout

 

2/ ASPEN - Topol osika (Populus tremula)

Skupina: Strach.
Téma: Nejasný strach, úzkost a obava bez jasného důvodu.


SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
*bezdůvodné strachy a obavy, pocity nebezpečí a úzkosti bez příčiny
*náhlé pocity strachu, ať už mezi lidmi, nebo o samotě
*strach z nadpřirozených sil, z pronásledování, z potrestání
*pocity stísněnosti, pověrčivost
*zlé sny, buzení s panickými pocity strachu a nebezpečí
*strach z myšlenek a snů o temnotě a smrti
*strach z myšlenek a snů s tématy náboženství či okultismu
*strach z vlastního strachu
*strach z tělesného násilí, přepadení a znásilnění, který ale nemá opodstatnění
*strach z neznáma, z duchů
*strach ze života a z jeho nástrah

 

3/ BEECH - Buk lesní (Fagus sylvatica)

Skupina: Přílišná péče o ostatní.
Téma: Netolerance, kritičnost, odsuzování druhých, někdy arogance a výbušnost.


SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
*člověk vidí okamžitě každou chybu u ostatních
*svým kritickým postojem se izoluje od svého okolí, odrazuje
*je uvnitř zatvrzelý a napjatý
*nemá schopnost pochopení a shovívavost vůči ostatním
*neumí se vcítit do pocitů druhých lidí
*jeho vlastní city jsou blokované
*vidí vždy jen to horší na úkor toho pozitivního
*hloupost druhých je pro něj obtěžující
*jeho reakce mohou být malicherné, nesmiřitelné a pedantské
*má připomínky ke gestům a projevům druhých, které jsou neadekvátní podnětu

 

4/ CENTAURY - Zeměžluč lékařská (Centaurium umbellatum)

Skupina: Přecitlivělost na vlivy a myšlenky.
Téma: Podřízenost, neschopnost říci "ne", přílišná snaha pomáhat druhým, slabost vlastní vůle.


SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
*plní spíše přání ostatních než svá vlastní
*děti výrazně reagující na pochvalu či pokárání
*umí se jen špatně prosadit nebo to neumí vůbec
*pasivní jedinci se slabou vůlí, kteří se snadno podřizují vůli jiných
*cítí, co se od nich očekává, a jsou ochotni to okamžitě udělat
*snaží se zalíbit ostatním i za cenu sebezapření
*může spíš působit dojmem služky či otroka, než partnera a společníka
*snadno se octne pod diktátem egoistických manželů, rodičů či nadřízených
*nechá se lehce přemluvit k něčemu, co sám vůbec nechce a nepokládá za dobré
*málo sebevědomí, nechává si diktovat od ostatních
*může být často vyčerpaný, bledý a unavený
*může přejímat gesta, názory a vyjadřování silnější osobnosti

 

5/ CERATO - Rožec (Ceratostigma willmottiana)

Skupina: Nejistota.
Téma: Nízká sebedůvěra. Nedůvěra ve vlastní intuici.

 

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
*člověk žádá neustále ostatní o radu
*nedůvěra ve vlastní úsudek
*moc mluví a skáče ostatním do řeči
*příliš si cení mínění druhých
*touží po informacích, které nevyužívá
*zcela znejistí názorem a postojem jiných lidí
*když se rozhodne, vzápětí je schopen toho litovat a rozhodnutí měnit
*hledá potvrzení u autorit
*často nosí konvenční oblečení, zajímá ho módní trend
*může působit na okolí přihlouple
*sklon k napodobování ostatních, přijímání vzorů
*děti škrtají ve škole správné odpovědi v testech

 

6/ CHERRY PLUM - Slíva třešňová, myrobalán třešňový (Prunus cerasifera)

Skupina: Strach.
Téma: Strach z přepjaté mysli a ztráty sebekontroly. Výbuchy temperamentu.

 

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Člověk se cítí vnitřně silně napjatý
Cítí zoufalství, které hrozí nervovým zhroucením
Hrozí, že ublíží sobě nebo ostatním
Zápolí se sebeovládáním
Nekontrolovatelné výbuchy hněvu
Bojí se, že se zblázní, že skončí v ústavu
V myšlenkách se zaobírá sebevraždou
Výbuchy hněvu
Záchvaty vzteku u dětí

 

7/ CHESTNUT BUD - Poupě jírovce, kaštanu koňského (Aesculus hippocastanum)

Skupina: Malý zájem o okolí.
Téma: Opakování stejných chyb, stereotypy, neschopnost poučit se ze zkušeností. 

 

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Člověk se dostává do stále stejných potíží a nepříjemností
Stále stejné úrazy
Velmi pomalé učení
Neschopnost poučit se z chyb, při nátlaku dojde k "zašprajcování
Nezpracování zážitků, mělké prožívání zážitků
Vrhání se do stále nových situací a vztahů
Na druhé lidi působí bezstarostně až naivně
Pomalé učení, blokády v učení, retardovaný vývoj
Stav esence mohou provázet pravidelně opakující se tělesné potíže záchvaty, migréna, akné aj.

 

8/ CHICORY - Čekanka obecná (Chicorium intybus)

Skupina: Přílišná péče o ostatní.
Téma: Manipulace láskou, nezdravá péče o ostatní se snahou si je zavázat.

 

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Nadměrná a nezdravá přívětivost a starostlivost
Matka hlídá jako kvočna potřeby a vývoj své rodiny
Zavazuje si ostatní svou láskou a starostlivostí
Sobeckost, panovačnost, nadměrné požadování pozornosti
Vždy má nějaké poopravení, návrh, poznámku
Miluji Tě, ale.... miluji Tě, když.... podmínky
Manipulace láskou, udržuje si vliv za každou cenu
Zasahuje do věcí svých blízkých, i když to není vítané
Citové vydírání

 

9/ CLEMATIS - Bílá lesní réva, plamének plotní (Clematis vitalba)

Skupina: Nezájem o okolí.
Téma: Zasněnost, apatie, netečnost, nepozornost, neschopnost soustředění.

 

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:

Často bývá duchem nepřítomný
Sní s otevřenýma očima
Nepozornost, roztržitost, zasněnost, ospalost
Realita je pro něj nepříjemná, utíká do fantazie
Někdy špatně rozlišuje fantazii od reality
Objevují se poruchy sluchu a zraku
Často bez vitality a bledý
Mívá studené ruce a nohy
Mívá pocit prázdné hlavy
Trpí pocitem, že se vznáší kousek nad zemí
Působí dojmem, že je pod vlivem drogy
Velká potřeba spánku, a to i ve škole či práci
Sklony k omdlévání
Koukání do prázdna
Špatná paměť, chybí smysl pro detail
Někdy špatný pud sebezáchovy
Malá vůle k uzdravení při nemoci

 

10/ CRAB APPLE - Plané jablko (Malus pumila)

Skupina: Skleslost a zoufalství.
Téma: Pocit fyzické a mentální nečistoty, méněcennosti, hledání vad na svém vzhledu. Puntičkářství.

  

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
*přehnané uplatňování čistoty na duševní i fyzické úrovni
*člověk se sám sobě oškliví, protože jednal v nesouladu se svou povahou
*zvýrazněná „duševní hygiena"
*pocit hříšnosti, nečistoty, poskvrněnosti
*přehnaný smysl pro detaily, aniž by byl vnímán celek
*pocit, že musí smýt nečisté myšlenky
*lpění na detailech a maličkostech
*vzorné ženy v domácnosti, pedantství
*potíže s fyzickými projevy: milování, líbání, kojení aj.
*štítí se vlastního těla při akné, vyrážce, pocení, bradavicích aj.
*vnitřní alergie a averze vůči špíně, hmyzu, bakteriím
*neustále mytí rukou
*strach z potravin, ze znečištěného prostředí, vody, z veřejných toalet
*obava i z banálních nemocí

 

11/ ELM - Jilm (Ulmus procera)

Skupina: Osamělost a zoufalství.
Téma: Přetíženost z přehnané zodpovědnosti. Pocit, že nezvládneme daný úkol.

 

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Pocit, že odpovědnost přerůstá možnosti
Pocit, že nezvládne úkoly a že je jimi zavalený
Člověk přechodně cítí, že nezvládne zadání
Silný charakter, momentálně vyčerpaný a přetížený
Přílišná zodpovědnost a množství úkolů, které je neúměrné
Člověk se učinil nepostradatelným a nyní tím trpí
Momentální únava u jinak silných osobností

 

12/ GENTIAN - Hořec nahořklý (Gentiana amarelle)

Skupina: Nejistota.
Téma: Sklíčenost, zklamání, očekávání neúspěchu.

 

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Pesimismus z přesvědčení
Nejistota způsobená nedostatkem víry a důvěry
Malé překážky zabrzdí každou činnost
Skeptické vnímání každé výzvy
Malomyslnost
Nedůvěra v dobrý výsledek
Snadno ztratí odvahu 

 

13/ GORSE - Hlodaš evropský (Ulex europaeus)

Skupina: Nejistota.
Téma: Beznaděj, bezvýchodnost, stav pesimismu. Nic už nemá význam.

 

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Vnitřní únava, rezignace, deprivace
Člověk nedoufá ve změnu své situace
Vzdává se vnitřně, doufá v záchranu zvenčí
Zklamání při každém malém neúspěchu
Často chronické potíže a recidiva nemocí
Možná vyrůstal ve společnosti chronicky nemocných
Nemá sílu na nové začátky

 

14/ HEATHER - Skotský vřes, Vřes obecný (Calluna vulgaris)

Skupina: Osamělost.
Téma: Neschopnost být sám, upovídanost, egocentrismus, zabývání se sebou.

 

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Zabývá se jenom sám sebou
Jen vlastní problémy jsou důležité
Nutkání s každým mluvit jen sám o sobě
Ve společnosti je rád středem pozornosti a mluví o sobě
Neumí být sám, potřebuje společnost svých lidí
Ve společnosti na sebe obrací pozornost – tahá za rukáv, strká
Neumí naslouchat ostatním, nemá pro ně pochopení
Sklon k citovému přepínání
Rád dělá z komára velblouda

 

15/ HOLLY - Cesmína ostrolistá (Ilex aquifolium)

Skupina: Přecitlivělost na vlivy a myšlenky.
Téma: silné emoce, výbuchy hněvu a temperamentu.


SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Bojí se, že se neovládne
Násilnické impulzy, sklony k sebevražedným myšlenkám
Obava, že proti své vůli udělá něco hrozného
Strach z duševního zkratu, obava, že se zblázní
Šílené nápady a utkvělé představy
Děti tlučou hlavou o zeď a válejí se vzteky po zemi
Rodiče se neovládnou a mohou týrat své děti
Vnitřní napětí s pocitem k prasknutí, hysterie

 

16/ HONEYSUCKLE - Zimolez kozí list (Lonicera caprifolium)

Skupina: Malý zájem o okolí.
Téma: Nostalgie, pobývání v minulosti, vzpomínání.

 

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Nežije přítomností, vždy vyzdvihuje minulost
Vzpomíná na staré dobré časy
Teskní po blízkém člověku, který odešel
Jen malý zájem o aktuální dění a svět
Dříve bylo všechno lepší

 

17/ HORNBEAM - Habr obecný (Carpinus betulus)

Skupina: Nejistota.
Téma: Odkládání povinností, mentální únava, chybějící jiskra.


SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Připadá si bez síly, líný, vyčerpaný, vyždímaný
Je unavený, ochablý, neschopný
Pocit pondělního rána
Oči bolí a v hlavě hučí po čtení či dívání na televizi
Ráno nevěří, že zvládne denní úkoly
Denní starosti jako těžké břemeno
Neschopnost rozhýbat se bez kávy či čaje
Potřeba stimulantů
Život je příliš organizovaný a rutinní, nezajímavý
Ráno více únavy, místo odpočinku
Fyzicky často tlak nebo pálení v očích
Zajímavé úkoly člověka dokážou probudit

 

18/ IMPATIENS - Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera)

Skupina: Osamělost.
Téma: Popudlivost, netrpělivost, prchlivost, prudkost.

  

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Neumí počkat, jak se věci vyvinou
Pomalí lidé člověka iritují a zatěžují
Z netrpělivosti skáče jiným do řeči
Může dělat unáhlené závěry a rozhodnutí
Potřebuje být nezávislý a pracovat svým tempem
Popohání druhé lidi k rychlejšímu tempu
Snadno vyletí, ale rychle se zase uklidní
Není diplomatický vůči pomalým lidem
Z netrpělivosti bere jiným lidem věci z rukou
Děti neklidné v lavicích
Trhavé a nervózní pohyby
Nedočkavé chování

 

19/ LARCH - Modřín opadavý (Larix decidua)

Skupina: Skleslost a zoufalství.
Téma: Očekávání neúspěchu, nedostatek sebedůvěry.


SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Nevěří si a očekává jen neúspěchy
Trpí falešnou skromností
Pasivní a váhavé chování z nedostatku sebevědomí
Nic nezkouší, protože si myslí, že to nezvládne
Cítí se k ničemu a neužitečný
Co u ostatních obdivuje, to se sám bojí uskutečnit
Raději onemocní, než by zkusil zariskovat

 

20/ MIMULUS - Kejklířka skvrnitá (Mimulus gattatus)

Skupina: Strach.
Téma: Strach ze skutečných a známých věcí. Bázlivost, ostýchavost.

 

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Zdrženlivost, bázlivost, ostýchavost, plachost
Velká tělesná citlivost
Bojí se různých situací, ale nemluví o tom
Strachy a fobie – z pavouků, ze tmy, z nemoci, z budoucnosti aj.
Strach z bolesti, z výšky, z myší, ze psů, z nemocnice aj.
Strach telefonovat s cizími lidmi
Tréma, obava z vystoupení na veřejnosti
Přecitlivělost různá – na chlad, hluk, pronikavé zvuky, zápachy
Přílišná hovornost z nervozity
Lehce červená při kontaktu s jinými lidmi
Přítomnost druhých osob mu bere energii
Onemocní, je-li vystaven svým strachům
Pláč novorozených dětí hned po ránu
Bojácné děti držící se matek
Senzibilita, která je člověku na škodu

 

21/ MUSTARD - Hořčice polní (Sinapis arvensis)

Skupina: Malý zájem o okolí.
Téma: Sklon k depresi, zármutku a zoufalství.

 

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Cítí se vyjmutý z běžného života
Hluboký smutek a malomyslnost
Postrádá smysl života 
Necítí radost a propadá melancholii
Smutek nemá příčinu, padne jako černý mrak
Tento stav nelze před okolím maskovat
Z tohoto stavu má hrůzu, protože jej neovládá vůlí
Tato nálada není zvládnutelná citem ani rozumem
Člověk je zcela uzavřen ve svém smutku
Melancholie přichází a odchází nečekaně

 

22/ OAK - Dub letní (Quercus robur)

Skupina: Skleslost a zoufalství.
Téma: Velká zodpovědnost, zdolávání překážek až za hranici vlastních sil.


SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Ignoruje signály volající po klidu a odpočinku
Svědomitost, zodpovědnost a houževnatost za hranicí sil
Přepracuje se, až dojde do bodu malomyslnosti a smutku
Když cítí únavu, nikdy to nedá znát
Nestěžuje si, i když je vyčerpaný
Je mimořádně pracovitý a výkonný
Nese často i odpovědnost ostatních

 

23/ OLIVE - Olivovník (Olea europaea)

Skupina: Malý zájem o okolí.
Téma: Naprostá únava, mentální a fyzická vyčerpanost, opotřebovanost.


SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Cítí se velmi unavený a na konci sil
Střídají se fáze výkonnosti a totálního vyčerpání
Vyčerpání po dlouhodobé nemoci
Vyčerpání v důsledku péče o dlouhodobě nemocného 
Nedokáže se do ničeho pustit, už nemá síly a chuť
Hluboká únava po období, kdy bylo spotřebováno mnoho životní energie
Člověk neumí zacházet se svojí životní energií

 

24/ PINE - Borovice lesní, skotská sosna (Pinus sylvestris)

Skupina: Skleslost a zoufalství.
Téma: Pocit viny, sebeobviňování, sebevýčitky, omlouvání se, přebírání viny za druhé.


SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Pocit zodpovědnosti za konání druhých lidí
Často a zbytečně se omlouvá
Vysoké nároky na sebe, menší na druhé lidi
I při úspěchu si vyčítá, co mohl udělat ještě lépe
Cítí se k ničemu, bezcenný, špatný
Pocit, že si nezaslouží lásku a úspěch
Cítí se vinen, když ostatním musí říci své odlišné mínění
Masochismus, touha po sebeobětování
Nábožensky zabarvené představy o zlu, dobru a hříchu

 

25/ RED CHESTNUT - Červený kaštan, jírovec pleťový (Aesculus carnea)

Skupina: Strach.
Přehnaný strach o druhé.

 

SHRNUTÍ SYMPTOMŮ V BLOKOVANÉM STAVU:

Silné vnitřní spojení s blízkými osobami
Přehnaná starost o bezpečí blízkých (rodičů, dětí, partnera), ale nemá strach o sebe 
Neustálá obava o starosti o druhé
Spoluprožívá život druhého, jako kdyby byl jeho vlastní
Myslí si, že se něco zlého stalo, když se druhý jen chvíli opozdí
S úzkostí vnímá každé postěžování si, jako by to měla být zlá nemoc
Po příhodách rozvíjí teorie a sýčkuje, co všechno se mohlo stát
Nedokáže se odpojit od milované osoby
Rodiče své děti neustále blokují nabádáním k opatrnosti 

 

26/ ROCK ROSE -Devaterník penízkovitý (Helianthemum nummularium)

Skupina: Strach.
Téma: Stav nouze, panika, okamžitá hrůza.

 

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Prožitek čiré hrůzy
Srdce se skoro zastaví
Panika a strach vystupňovaný k šílenství
Strachy oněmí, neslyší, je paralyzovaný
Strachy zpanikaří a koná nesmyslně
Solar může být bolestivý
Nedokáže poskytnout pomoc ostatním
Přírodní katastrofy, nehody, úrazy
U dětí tlučení srdce a vlhké ruce

 

27/ ROCK WATER - Skalní voda, voda z léčivých pramenů (Aqua petra)

Skupina: Přílišná péče o ostatní.
Téma: Vysoké nároky na sebe, přísnost, perfekcionalismus, asketismus a ustrnulé názory.

 

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Potlačuje tělesné a emocionální potřeby
Snaha o perfektnost, život dle pravidel
Sebezapírání, odepírání si, ztráta radosti ze života
Chybně chápaná spiritualita, násilná snaha o duchovní vývoj
Stresové jevy v těle, u žen menstruační potíže
Představa, že světské požitky překážejí vývoji
Druhé nechává na pokoji, protože je zaměstnán sám sebou
Výčitky, když člověk nedodrží řád a disciplínu
Často přísní vegetariáni, makrobiotikové, náboženští fanatikové

 

28/ SCLERANTHUS - Chmerek roční (Scleranthus annuus)

Skupina: Nejistota.
Téma: Nerozhodost a neustálé dilema. 

 

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Nerozhodný a tím vnitřně velmi neklidný
Výkyvy nálady - hned veselost a hned pláč
V myšlenkách létá z jedné možnosti na druhou
Na druhé působí nespolehlivě, nedokáže si stát za svým
Nedostatek vnitřní rovnováhy, těkavost
Nekoncentruje se, často mění téma hovoru
Neptá se druhých na zkušenosti a názor, volí sám
Na fyzické úrovni: nevolnost při cestování, střídání apatie a radosti, veškeré stavy nerovnováhy včetně motání hlavy, střídání průjmu a zácpy, bloudivé bolesti

 

29/ STAR OF BETHLEHEM - Snědek okoličnatý (Ornithogalum umbellatum)

Skupina: Skleslost a zoufalství.
Téma: Prožité trauma, šok tělesný a duševní. 

Součást Krizové esence.

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Člověk prošel útrapami v dětství, v dospívání aj.
Prožitek může být i velmi starý a zasunutý do podvědomí
Nezpracování traumatu
Cítí se smutně, stísněně, neumí být šťastný
Může to být trauma fyzické, ale i psychické, např. zklamání
Může být odmítavý, neumí přijmout útěchu
Může být i zlý, drzý, asociální
Na fyzické úrovni: ztráta vnímání, zastřený hlas, motání

 

30/ SWEET CHESTNUT - Jedlý kaštan (Castanea sativa)

Skupina: Skleslost a zoufalství.
Téma: Úzkost, beznaděj a prázdnota, pocit pádu na samé dno.

  

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Extrémní duševní stav
Pocit bezvýchodnosti, ztráta smyslu života
Pocit maximálního dna a přetížení
Pozbyl naděje, i když navenek to nedává znát
Pocit, že není naděje, je silnější než u Gorse
Cítí se v izolaci, ztracený a bezmocný
V duši je "temná noc"

 

31/ VERVAIN - Sporýš lékařský (Verbena officinalis)

Skupina: Přílišná péče o ostatní.
Téma: Nezdravý idealismus, posedlost vlastními názory, fanatismus, přehánění až do vyčerpání.


SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Nadšení, které chce přenést na ostatní
Impulzívní, intenzívní, idealistický až misionářský
Horlivý, v horlivosti myslí a koná za druhé
Druhé může převálcovat a unavit 
Přehání, tlačí na pilu, vnucuje svůj názor
Fanatismus, únava, podráždění, nervozita, napětí bez uvolnění
Děti, které jsou velmi aktivní a večer nechtějí jít spát

 

32/ VINE - Vinná réva (Vitis vinifera)

Skupina: přílišná péče o ostatní.
Téma: Autoritativnost, dominance, silná ctižádost, tyranie, někdy i ponižování jiných.

  

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Velmi schopní a sebejistí lidé
Rád velí a poradí si v krizové situaci
Je si vědom svých kvalit, chová se nadřazeně
Diktátorský, vnucuje lidem svoji vůli, až tyranský
Nepřipustí diskuzi, protože má vždy pravdu
Děti, které bijí své spolužáky a kamarády
Děti, které vidíme jako malé tyrany

 

33/ WALNUT - Vlašský ořech, ořešák královský (Juglans regia)

Skupina: Přecitlivělost na vlivy a myšlenky.
Téma: Ovlivňování názory druhých, problémy v období změny. Esence pomáhá před okolními vlivy.

 

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Nová situace, se kterou je třeba se vyrovnat
Člověk udělal rozhodnutí, ale je citlivý na názory okolí
Při vlastním rozhodnutí se musí zbavit vlivu partnera, učitele, svého vzoru
Jasná představa o cíli, ale konvence a okolnosti tomu brání
Změnou životních podmínek je donucen k velké změně
Na fyzické úrovni: menopausa, těhotenství, puberta, růst zubů, konečné stadium nemoci aj.

 

34/ WATER VIOLET - Žebratka bahenní (Hottonia palustris)

Skupina: Osamělost.
Téma: Povýšenost, rezervovanost, pýcha, odtažitost, odstup až chlad.

  

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Neumí se uvolnit, nemá rád projevy emocí
Ve své jedinečnosti se cítí izolovaný a osamělý
Nesnese vměšování do vlastních záležitostí 
Pláče málo, vždy se snaží být vnitřně vyrovnaný
Může se chovat pyšně a povýšeně, až arogantně
Je těžké se mu přiblížit a budovat s ním upřímný vztah

 

35/ WHITE CHESTNUT - Bílý kaštan (Aesculus hippocastanum)

Skupina: Malý zájem o okolí.
Téma: Člověk je obětí svých myšlenek. Vnitřní samomluva a dialogy.

 

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Myšlenky se honí hlavou stále dokola, člověk je neumí zastavit
Vnitřně zpracovává stále tytéž problémy, aniž by našel řešení
Často přemýtá, co mohl udělat jinak a lépe, co ještě mohl říci
Bývá nekoncentrovaný, neumí se soustředit, protože hlava je jinde
Myšlenky člověka tak trápí, že nemůže spát, ani usínat
Na fyzické úrovni: může skřípat zuby, cítit napětí kolem očí a v čele

 

36/ WILD OAT - Sveřep větevnatý (Bromus ramosus)

Skupina: Nejistota.
Téma: Frustrace při hledání životní cesty a smyslu života.

 

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Člověk nemůže najít smysl a cíl ve svém životě, je z toho nešťastný
Štěpí své síly, přestože má mnoho talentů
Je nespokojený, frustrovaný, malomyslný, mívá dlouhou chvíli
Často neví, jaké povolání chce zvolit, čím se chce živit
Je ctižádostivý, chce vykonat něco důležitého, ale neví, co
Nechce se vnitřně zavazovat, a tak se stále dostává do neuspokojivých situací

 

37/ WILD ROSE - Planá šípková růže (Rosa canina)

Skupina: Malý zájem o okolí.
Téma: Rezignace, apatie k životu, nezájem, odmítání snahy o změnu.

 

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Absolutní ztráta radosti ze života a motivace
Člověk je bez energie, apatický, jen vegetuje
Vnitřně rezignoval, i když k tomu objektivně není důvod
Často mluví unaveným a mdlým hlasem bez života
Neusiluje o zlepšení stavu, na svůj stav rezignoval
Vnitřně je vyprahlý, prázdný, často lhostejný
Svůj život považuje za osud, který nelze změnit
Např. nešťastná manželství, chronická nemoc, povolání
Na svůj stav si nestěžuje, považuje ho za normální

 

38/ WILLOW - Žlutá vrba (Salix vetellina)

Skupina: Skleslost a zoufalství.
Téma: Sebelítost, pocit oběti osudu, stěžování, kritizování druhých.

 

SYMPTOMY V BLOKOVANÉM STAVU:
Klade zásadně důraz na negativní stránky
Vyžaduje, ale není schopen dávat
Má pocit nespravedlnosti a cítí se být obětí
Pomoc druhých považuje za samozřejmost a odradí je
Cítí se být bezmocný a dává to světu najevo
Je zahořklý a často druhým také nepřeje štěstí 
Může dokonce kazit záměrně dobrou náladu a pohodu
Má v sobě zlost a zatrpklost, ale nevybuchuje
Vzdorovité a negativní děti

Doplňkové parametry

Kategorie: Doplňky stravy
Objem: 20 ml

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: