Klub U Džoudyho

 Věrnostní program U Džoudyho – 5% věrnostní sleva


vernostnikarta

 

Všeobecné podmínky a pravidla vzniku členství v KLUBU U Džoudyho

Společnost ANO spol. s r. o., provozovatel obchodu a čajovny U Džoudyho, Jugoslávská 7/670, 120 00,  Praha 2,  a obchodu U Džoudyho, si Vám dovoluje nabídnout  Věrnostní program určený pro zákazníky naší čajovny a kamenného obchodu. Využívat tento Věrnostní program můžete, jakmile se stanete členem KLUBU U Džoudyho. Členem se stáváte automaticky po získání Věrnostní karty, a to následujícím způsobem:

 

1. Jak získat Věrnostní kartu

 • Zákazník má nárok získat Věrnostní kartu, pokud jeho jednorázový nákup dosáhne hodnoty 1 000,- a výše.
 • Dále je třeba vyplnit formulář, který získáte buď přímo na prodejně nebo si ho stáhnete zde na našich webových stránkách a zašlete  ho e-mailem na: vernostnikarty@udzoudyho.cz nebo poštou na adresu: ANO spol. s r. o., KLUB U Džoudyho, Jugoslávská 7/670, 120 00  Praha 2, případně ho donesete osobně na naši prodejnu, či do čajovny.
 • Věrnostní karta bude vystavena nejpozději do 30 pracovních dnů od přijetí a potvrzení žádosti.
 • Oznámení o vyhotovení karty Vám bude zasláno e-mailem
 • Poté je možno věrnostní kartu vyzvednout osobně v kamenném obchodě a to do 2 měsíců od data vystavení. Nevyzvednuté karty po této lhůtě pozbydou platnosti.
 • Po obdržení Věrnostní karty se zákazník stává členem KLUBU U Džoudyho.

2. Co zákazník získá členstvím v KLUBU U Džoudyho

 • Po předložení zákaznické kartičky v průběhu nebo na konci nákupu získá 5% slevu na nákup zboží v kamenné prodejně a čajovně U Džoudyho, Jugoslávská7/670, 120  00,  Praha 2. Slevy u zboží, které je součástí jiné cenové akce, se nesčítají. Platí akční cena.
 • Slevu na věrnostní kartičku neposkytujeme na dárkové poukázky, časopisy a na e-shopu.
 • Přednostní informace z kuchyně U Džoudyho

3. Kdy zaniká členství v KLUBU U Džoudyho

 • Při zjištění záměrného uvedení nepravdivých informací v registračním formuláři držitelem Věrnostní karty;
 • Při zneužití  ochranné známky provozovatele, jeho obchodní značky nebo při jakémkoli poškození práv a oprávněných zájmů provozovatele držitelem Věrnostní karty;
 • V případě zneužití mechanismu programu – tím se myslí např. záměrné zničení Věrnostní karty, použití falšované Věrnostní karty apod. držitelem Věrnostní karty;
 • Po obdržení písemné žádosti držitele Věrnostní  karty o ukončení platnosti karty, a tím i členství v KLUBU, a potvrzení přijetí žádosti provozovatelem;
 • V okamžiku úmrtí držitele Věrnostní karty;
 • Po ukončení Věrnostního programu.

4. Ochrana osobních údajů

 • Zákazník svým dobrovolným souhlasem k registraci na elektronickém formuláři, případně na tištěném formuláři, dává najevo svůj souhlas s tím, aby společnost ANO spol. s r. o., Jugoslávská 7/670, 120 00  Praha 2 zpracovala údaje uvedené v těchto dokumentech do informačního systému, tyto údaje v informačním systému shromažďovala za účelem možnosti poskytnout výhody plynoucí z členství a k marketingovým účelům (např. rozesílání katalogů nebo jiných tiskových materiálů poštou na adresy členů, e-mailové zprávy).
 • Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Souhlas zákazníka trvá po celou dobu platnosti karty.

5. Všeobecná ustanovení

 • Členství v KLUBU U Džoudyho a všechna práva s tím spojená jsou převoditelná na jinou osobu. Tento převod vyžaduje písemný souhlas majitele Věrnostní karty, kterým je ANO spol. s r. o., Jugoslávská 7/670, 120 00  Praha 2.
 • Společnost ANO spol. s r. o. si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Všeobecné podmínky a pravidla členství v KLUBU U Džoudyho, výši a podmínky poskytovaných výhod, stejně jako podmínky členství a délku projektu. Členové budou o těchto změnách informováni prostřednictvím našich webových stránek nebo e-mailem, popř. informací v prodejně.
 • Ztrátu nebo odcizení Věrnostní karty je držitel karty povinen bezodkladně oznámit společnosti ANO spol. s r. o,  a to  písemně na adresu Jugoslávská 7/670, 120 00  Praha 2 nebo e-mailem na: internet@udzoudyho.cz. Po obdržení oznámení bude karta neprodleně zablokována pro jakékoli použití. Držitel karty obdrží duplikát Věrnostní karty v průběhu 30 dní od nahlášení ztráty nebo odcizení. Společnost ANO spol. s r. o. neodpovídá za zneužití Věrnostní karty před oznámením ztráty nebo odcizením.
 • Vydavatel Věrnostní karty  společnost ANO spol. s r. o. nenese odpovědnost za ztracené, zcizené či poškozené karty. Držitel Věrnostní karty je povinen kartu řádně opatrovat a chránit ji před odcizením či mechanickým poškozením.
 • Pokud nebude stanoveno jinak, platnost této karty je stanovena na dobu neurčitou.
 • Tato Věrnostní karta není debetní, kreditní ani úvěrovou kartou.
 • Členství v KLUBU U Džoudyho vytváří společnost ANO spol. s r. o. s dlouhodobým záměrem.

6. Platnost Pravidel Věrnostního programu


Pravidla Věrnostního programu nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. prosince 2008.

ANO spol. s r. o.
U Džoudyho
Jugoslávská 7/670
120 00  Praha 2
IČ  15271153
DIČ  CZ15271153
www.udzoudyho.cz