Celková cena:
0

  NÁSTROJE DUCHOVNÍCH MISTRŮ BUDDHISMU

   Máme čest Vám nabídnout kolekci nádherných zářičů z himalájského křišťálu. Jejich užívání by mělo být velmi uvědomělé, slouží k meditaci a léčení, očistě mysli a prostoru:

 

dorge2.jpgDORDŽE

 Diamantové žezlo, jež je chápáno jako symbol Velikého Soucitu, nejmocnější síly vesmíru, nezničitelnosti a osvícení. Představuje mužský princip.

 

 

 

stupy2.jpgSTUPA

Tibetsky čörten. její pyramidový tvar představuje pět moudrostí, které jsou podstatou každé bytosti a objevují se při dosažení osvícení. Slouží jako místo nadosobních přání.

 

 

 

 

phurby2.jpgPHURBA

Rituální dýka s trojhranným ostřím. Rukojeť je tvarována v podobě hněvivého božstva a slouží k očistě mysli od rušivých aspektů ega, zasvěcování a harmonizaci prostoru, jeho očistě od sil, jež jsou napřáteli na cestě dharmy.

 

 

 

kartika.jpgKARTIKA

Sekáček, velmi silný nástroj sloužící k odseknutí všech překážek na stezce duchovního rozvoje ostřím moudrosti. Odstraňuje šest základních pochybení: nevědomost, hněv, pýchu, touhu, zoufalství a špatný náhled.

 

 

musle2.jpgLASTURA

Tibetsky dun. Jeden z osmi šťastných symbolů, zastupuje slávu Buddhova učení, která má být jako zvuk mušle šířena všemi směry do světa, aby byla poslem osvícení. Představuje princip tvořivosti a hojnosti.

 

 

 

jantry_sri1.jpgJANTRA

Zářič v podobě buddhistických symbolů vyrytých do křišťálu. Také ve formě přívěsků .

 

 

 

 

mala1.jpgMÁLA

Modlitební šňůra čítající 108 korálků, určená k odříkávání manter.

 

 

 

 

buddhove.jpgSOŠKY

Ručně vyřezávané sošky božstev z himalájského křišťálu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ukázal jsem Vám cestu k Buddhovi. Dát se po ní už budete muset sami."

Tilopa

 

*Iinformace byly črpány z T.&M. Blau, Buddhistické symboly, Fontána 2003

Aktuality z obchodu