Celková cena:
0

Charakteristiky některých minerálů a drahých kamenů:

kamenyachatyii.jpgACHÁT

Symbolizuje kresby a souhrou barevných efektů symbolizuje sounáležitost s Matkou Zemí a s přírodou. Prohlubuje fantazii a kreativitu, odvahu, vytrvalost a vůli k životu. Posiluje vědomí vlastní identity, obdarovává důvěrou ve vlastní schopnosti, ochraňuje před působením nežádoucích vlivů. V základním centru posiluje rozmnožovací orgány. Utišuje nejrůznější bolesti. Každý druh achátu má ještě své specifické vlastnosti.   

 

kamenymechovyachat.jpgACHÁT MECHOVÝ

Posiluje vztah k přírodě a k jejím cyklickým jevům. Vzory na mechovém achátu odrážejí obraz krajiny, ve které byl tvořen. Oprošťuje od hluboko uložených obav a navyklých vzorů, aktivuje inspiraci. Pozitivně ovlivňuje srdce. Podporuje funkci žláz a imunitní systém.kamenyakvamarinii.jpgAKVAMARÍN   

Podle středověkých astrologů měl schopnost zklidnit rozbouřené moře. Projasňuje naši duši, prosvětluje ji ke své čistotě, je kamenem mystiků a hledání čistého srdce, vnáší do naší mysli pocit spokojenosti, zmírňuje podrážděnost a agresivitu, zajišťuje rovnováhu. Je kamenem meditace. Napomáhá při léčbě horních cest dýchacích, plic, astmatu, upravuje funkci žláz, uvolňuje napětí šíje a spasmus, mírní bolesti  zubů. Pomáhá při žaludečních a jaterních problémech.

 

  

kamenyamazonitiii.jpg

AMAZONIT

Podporuje vitalitu a dává rovnováhu našemu každodennímu životu. S jeho pomocí se snáze zbavujeme egoismu a lpění, což nám může pomoci osvobodit se od zátěží, které narušují naši vyváženost a nasměrovat síly tam, kde jej jich zapotřebí. Získáme tak nad svým životem kontrolu a nebudeme oběťmi vnějších okolností. Osud si vytváříme sami, svým životem a svou karmou, kterou jsem si vytvořili  a za kterou jsme jen  sami zodpovědní. Doporučuje se ke zklidnění  nervů a při emotivních poruchách. Významný vliv má v srdeční oblasti,  kde tiší citové a fyzické problémy, tlumí silné bolesti hlavy a migrény. Harmonizuje funkci žláz, nerovového systému, pomáhá při porodu.

 

kamenyametystiii.jpgAMETYST

Kámen duchovní čistoty a meditace, stává se tak mostem mezi Zemí a Nebem, mezi duší a duchovnem. Uvádí do rovnováhy a harmonizuje mysl a cit. Je kamenem alchymické transformace a otevírá mnohá tajemství života, kterým nelze porozumět pouhým rozumem. Symbolizuje vnitřní  čistotu, pokoru a sebeobětování, udržuje v bdělosti a koncentraci. Otevírá tvořivé inspiraci a vnáší světlo do  nejasných problémů. Potírá hněv, strach a negativní sklony a probouzí dobro a láskyplnou moudrost. Posiluje lásku k bližním a vnáší světlo a harmonii do mezilidských vztahů. Učí důvěře v Boží sílu a spravedlnost. Působí především proti bolestem všeho druhu ve fyzické, citové a duševní rovině. Mírní žal, přináší útěchu a klid.
 
 

kamenyavanturiniii.jpgAVANTURÍN

 Jako většina zelených kamenů, navozuje těsné spojení s přírodou, s její oživující energií. Tiší nadměrné emoce a rozčilení. Rozdává richou radost a klid.Rozkládá nezdravé myšlenky a negativní pocity, vrací ztracenou naději. Je kamenem klidného apánku, pomáhá uvolnit se.Pozitivně působí při srdečních poruchách, způsobených zejména emocionální přetížeností.

 

kamenycitriniii.jpgCITRÍN

Kámen slunce, vnáší do našeho života vnitřní klid, pocit plného zdraví, svěžesti, bezpečí a hřejivého tepla. Překlenuje průrvu mezi nižším a vyšším vědomím. Oživuje v duši oheň kreativity a projasňuje naši mysl, tiší neklidné srdce. Podporuje odvahu pouštět se do nových věcí, rozhodnost a dynamické jednání. Chrání před pocity malomyslnosti. Ústřední vliv má v pupečním centru a v oblasti solar plexu, kde pomáhá  překonat stavy neklidu, strachu a nespokojenosti. Daruje klid a vyrovnanost, pozitivně ovlivňuje imunitní systém, zažívací ústrojí,   slinivku a s nimi spojené poruchy způsobené stresem.
 
 
 

kamenycaroiti.jpgČAROIT  

Podporuje imunitní systém, centrální vegetativní nervový systém, vnáší do našeho života a psychického rozpoložení radost a smyslové potěšení. Ukazuje, že radovat se z Božích darů na Zemi, vnímat každým okamžikem život v celé jeho dokonalosti a kráse, je také cesta. Rozehřívá citový chlad a otevírá nás nesobecké lásce. Je také kamenem intuice a touhy po poznání pravého Já. Učí nadhledu v nepřehledných  situacích a pomáhá udělat si jasno. Zbavuje strachu z budoucnosti a obdarovává ozdravným spánkem.

 

 

kamenyfluoritii.jpgFLUORIT

Byl odedávna nošen jako talisman, který měl jeho majiteli přinášet štěstí a chránit ho. Fluorit se nachází v mnoha barvách a odstínech, každá z barev má vliv na určitou čakru. FIALOVÉ  odstíny mají vliv v oblasti temenní čakry, kde otevírají našemu duchovnímu úsilí vstup a kontakt s vyšší rovinou skutečnosti. Intuitivně tušené se nám projeví jasněji a konkrétněji, napovídá, že moudrost vyrůstá z lásky a  harmonie, jíž nedojdeme bez vnitřního utišení a míru. Pomáhá nám  naplnit osudovou úlohu na Zemi. ZELENÝ regeneruje buněčnou  stavbu plic, léčí astma a alergie, různé psychické zábrany jsou nejčastějšími příčinami jejich vzniku.
 
 
 

grant.jpgGRANÁT

Je kámen ohně, vášně, ale i proměny a očisty srdce. Je dárcem životodárné energie, sexuální vitality, fantazie bez hranic. Probouzí touhu a nadšení, odvahu ubírat se cestami, kterými dosud nikdo neprošel. Podporuje rozhodnost, posiluje a je oporou v čase krizí. Probouzí neuhasínající naději. Granát pomáhá překonat zábrany a uskutečnit svá předsevzetí, podpoří vytrvalost a to co jednou započneme nevzdávat. Probouzí radost žít každý den naplno, těšit se s prostých věcí,  znovunalézat okouzlení ve všem co nás obklopuje-v zázraku života jehož jsme nedílnou součástí. Posiluje a aktivuje celý organismus, prohřívá. Povzbuzuje činnost srdce, reguluje krevní oběh, podporuje tvorbu červených krvinek. Pomáhá při poruchách rozmnožovacích orgánů. Dobře ovlivňuje tvorbu a růst kostí.
 
 
 

kamenyhematitiii.jpgHEMATIT

Základní kámen zemité energie, přináší sílu a vitalitu. Ve vyčerpání a nemoci nám pomáhá aktivovat skryté rezervy, posílit organismus. Najdeme v něm oporu při překonávání pocitu nejistoty a beznaděje. Přináší vnitřní klid a pocit tepla, bezpečí a ochrany Matky Země. Aktivuje krevní oběh a srdce, posiluje plíce, játra a slezinu. 

 

kamenychalcedoni.jpgCHALCEDON

Podle tradice je kamenem lásky, jako talisman chrání před hněvem a melancholií. Jeho mírná vibrace má uklidňující vliv na naši mysl a pocity. Tiší beznaděj a posiluje víru. Působí pozitivně při stavech slabosti a nevyrovnanosti. Je považován za kámen komunikace. Podporuje léčbu horních cest dýchacích a štítnou žlázu.    

 

kamenychiastolitii.jpgCHIASTOLIT, KŘÍŽOVÝ KÁMEN 

Pro svůj charakteristický kříž byl tento kámen odedávna ctěn jako amulet, kříž symbolizuje spojení protikladů. Vertikální linie je božská, aktivní, mužská a horizontální linie pozemská, pasivní, ženská. Tím je naznačena identita člověka, tak jako je jeho tělo ve znamení kříže. Průsečík symbolizuje střed, naše srdce, centrum lásky. Tento kámen nám připomíná, že po celý život v sobě nosíme kříž, protiklad dobra a zla, osud, který si vytváříme svými činy. Zdánlivá nespravedlnost je jen náš vlastní dluh, který musíme splácet. Proto bychom si měli při meditaci s tímto kamen uvědomit tuto pravdu a směrovat veškeré své konání k dobru, prožívat život v čistotě srdce i přes mnohé překážky a těžkosti. Ve středu najdeme místo míru a blaženosti, své vykoupení. Chiastolit pomáhá uvědomit si vlastní identitu, životní poslání. Posiluje vytrvalost a víru. V čase klidu  pomáhá při rozjímání a spojení s naším pravým Já. Zdravotně posiluje pohybové ústrojí, klouby a kosti, napravuje různá ochromení přechodného rázu. Zpomaluje proces sklerozy multiplex. Při únavě zapřičiněné stresem pokládáme na solar plexus. Posiluje spánek, přispívá k vyrovnanosti.
 

kamenyjaspisicerv.jpgJASPIS

 Podle tradice chránil před duchovními nástrahami z onoho světa a tišil láskybol. Nejznámější je jaspis ČERVENÝ, nositel vitální životodárné energie. Podle starých ůpodání byl označován za matku všech kamenů. Zprostředkovává elementární sílu, moudrost a všechápající lásku Země. Má širokou škálu léčebných vlastností: léčí zažívací potíže, aktivuje činnost jater, žlučníku, sleziny a slinivky, pozitivně ovlivňuje léčbu  ledvin, potence a plodnosti.
 
 
 

JASPIS BREKCIOVÝ

Kámen kreativity a fantazie a současně zemitých vlastností, podněcuje k tvořivosti, aniž bychom propadli sklonu stavět vzdušné zámky. Pomáhá proměnit ideje ve skutek, zdravotně působí podobně jako červený jaspis, dává organismu sílu, energii a aktivuje veškeré životně důležité orgány v těle.

 

JASPIS   LEOPARDÍ

Kámen zdravého rozumu, chrání před náhlými výkyvy nálad, chronickou nedůvěrou a žárlivostí. Podporuje láskyplný vztah k přírodě. Zdravotně, jako kámen očisty a odvodnění, Posiluje a reguluje funkci jater, žlučníku a ledvin. Mírní jejich bolesti a pomáhá v léčbě, masáží oblázkem uvolníme svalové křeče.

 

kamenyjaspisiiobr.jpgJASPIS   OBRÁZKOVÝ

Podporuje kreativitu a souznění s přírodou, zahání obavy a strach z nejisté budoucnosti a ve spánku nás obdarovává šťastnými sny. Prohlubuje náš soucit se všemi, kteří trpí a strádají. Pomáhá při alergiích a posiluje imunitní systém, aktivuje funkci jater, žlučníku a ledvin.

    

 

kamenyjadeiti.jpgJADEIT

Je nejvíce ceněným kamenem Dálného východu, kde se stal vlivem svých harmonických vlastností symbolem míru a klidu. Je mu připisováno pět hlavních ctností: moudrost, spravedlnost, milosrdenství, skromnost a odvaha. Zelená barva má nejblíže k centru srdce, je to kámen lásky ve všech formách a rovinách. V citovém životě přináší mír a harmonii. Podporuje meditaci a kontemplaci. Posiluje nervový a imunitní systém, funkci srdce, krevní oběh a další orgány.
 
 
 
 

kristaltr.jpgKŘIŠŤÁL

Je kamenem duchovního poznání, čistoty a dokonalosti nadhledu, křišťálová koule symbolizuje čisté Boží „bílé“ světlo. Zosobňuje aspekt čistoty ve všech rovinách a formách. Symbolizuje světlo na Zemi, jeho očistnou, léčivou energii. Působí jako katalyzátor, který v nás urychluje výměnu energií. Zajišťuje rovnováhu. Odporuje všemu co na nás působí v protikladu, věčné tmě, veškerému zlu, negativní  energii.  Spojuje se s pramenem původní energie, čistí a chrání naší auru, odstraňuje blokády,  veškeré nečistoty a disharmonie duše, prosvětluje pocity, myšlenky a nabíjí novou životadárnou energií. Je možno jej účinně použít ve všech energetických centrech těla a proti všem  bolestem.
 
 

KALCIT ŽLUTÝ  kamenykalcitzluty.jpg

Podle indiánské tradice chrání, zejména v noci před úklady duchovního světa. Žlutý kalcit  je přiřazen čakře solar plexu, podporuje nervový systém a látkovou výměnu. Na temenní čakře  posiluje duchovní a duševní stav mysli, jejich souzvuk a vzájemnou rovnováhu. V centru třetího oka tvořivé myšlení, intuici a inspiraci.

 

 

 kamenykalcitzeleny.jpgKALCIT ZELENÝ  

Zelený kalcit přispívá k duševní rovnováze. Je kamenem naděje a  nadosobní lásky. Tiší neklid a v centru srdce vstřebává staré emoce. Tlumí nadbytek červené energie v organismu. 

 

kamenykarneolii.jpgKARNEOL

Symbolizuje vitální a činorodou energii Země, prohřívá tak naše myšlenky pozorností,  pochopením a spoluúčastí k okolí. Vede k vědomému prožívání každého okamžiku a naplnění našeho původního poslání na Zemi. Probouzí kreativitu a tvořivost, aktivitu a jednání. Pomáhá při problémech s krví, pozitivně ovlivňuje zažívání. 

 

 

LABRADORIT

Je kámen intuice, meditace a aury, subtilního pole, které nás obklopuje jako ochranný obal. Pomáhá objevit pod šedivým povrchem každodennosti kreativitu života, který ve své barevné rozmanitosti tvoří harmonický, pulzující celek. Umožňuje objevit v sobě staré bloky a zpracovat je. Nejvýraznější je však jeho schopnost stabilizovat auru.

kamenylapisi.jpgLAPIS LAZULI

Je kamenem kontemplace a meditace,k utvrzuje v nás vědomí, že láska nesmrtelnost a Bůh jsou nerozlučný celek. Symbolizuje hloubku a absolutní světlo vnitřní harmonie, probouzí nadsmyslovou lásku, která nezná vlastnění ani připoutanost. Dokáže prohloubit vnitřní vhled a takto posílit důvěru ve vyšší vedení, schopnost intuitivní prožitky dešifrovat a uvést ve skutečnost. Je klíčem k poznání věčných pravd a  závazků života. Tiší bezdůvodné pocity strachu a nejistoty. Světlé tóny pomáhají v hrdelní čakře uzdravit citové a zdravotní blokády, které mají vliv na řeč a čistotu hlasu. Zmírňuje deprese a bolesti hlavy pramenící z nervozity nebo duševního vyčerpání.  
 
 

malachit.jpgMALACHIT

Učí přijímat s trpělivostí a klidem i zlo, neboť i zklamání, nepřízeň osudu a neúspěch mají smysl. Podporuje koordinaci obou mozkových hemisfér, uvádí do harmonie a rovnováhy rozum a cit. Probouzí lásku ke všemu živému a sounáležitost s přírodou. Je také kamenem kreativity a změny, dobrodružství života. Pomáhá odstranit vzory a blokády, vyzvednout potlačované pocity do vědomí a tam je zpracovat.  Neutralizuje citové problémy a probouzí v duši harmonii a mír.  Ovlivňuje srdeční činnost, sebeuzdravující proces organizmu.  

 

mesicnik2.jpgMĚSÍČNÍ  KÁMEN

Je přiřčen ženskému aspektu, symbol lásky, citu a vnitřního míru. Podporuje vývoj duše a vede k poznání, že teprve hluboký cit dokáže proměnit pouhý rozum v moudrost. Symbolizuje pozitivní ženské vlastnosti, jako plodnost, mírnost, jemnost a intuici. Léčí a pomáhá pochopením spoluúčasti a láskou. Hojí citové rány a tiší rozrušenou mysl.

 

 

NEFRIT

Tlumí přepjaté emoce, zabraňuje agresivním sklonům, tiší duševní napětí, zjitřenost a žal. Ukazuje nám cestu harmonie, vyrovnanosti a vnitřního míru. V těžkých chvílích pomáhá zachovat si identitu a nevzdat se, ani když se situace zdá beznadějná. Podporuje rychlé rozhodování a odvahu jednat za každých okolností jen podle čistého svědomí. Ve vztahu k bližním učí toleranci a umění chápat i pokud v lecčem nesouhlasíme. Významný účinek má nefrit zejména při léčbě funkce ledvin, chronických poruch a zánětů, pročišťuje močové cesty a močový měchýř.   
 

kamenyobsidiani.jpgOBSIDIÁN

Vločkový obsidián není tak prudký jako ostatní černé druhy, dává sebedůvěru a sílu odolávat nepohodám a nepřízním života, pomáhá ve slabých chvilkách, když ztrácíme veškerou naději, získat opět pevnou půdu pod nohama. Učí nás chápat naše osobní nehody, jako poučení pro příště. Černá barva symbolizuje hutnou energii Země, bílá představuje duchovní světlo. Tento souběh protikladů učí vidět harmonii fyzického a duchovního principu. Posiluje obranný systém    organismu.

 

 

 

kamenytygrii.jpgOKO TYGŘÍ

Je kámen radosti a duševní rovnováhy. Učí otevřenosti a aktivnímu pohledu na svět, napomáhá vůli po seberealizaci. Posiluje koncentraci, tiší nervy, zahání černé myšlenky a pocit beznaděje. Dokáže prohřát celý organismus, probudit jej k vitalitě. V centru solar plexu aktivuje smyslové orgány a pomáhá rozpouštět emotivní blokády, aktivuje pohybové centrum vegetativního nervového systému.  
 
 
 
 

kamenybykiii.jpgOKO BÝČÍ

Je kámen vitální energie. V centru třetího oka posiluje sebedůvěru, paměť a koncentraci, jeho hlavním místem je základní čakra, kde uvolňuje svalová napětí a křeče.

 

kamenysokoli.jpgOKO SOKOLÍ

Je kamenem ostrého zraku, především při pohledu do našeho nitra, naší duše, učí nás vidět i zápory, které se podvědomě bráníme vzít na vědomí, můžeme se tak vyhnout opakování stejných chyb, získáme tak i více flexibility při pohledu na svět, více tolerance a spoluúčasti. Vede k volnosti myšlení a nekomplikovanému přístupu, ve fyzické rovině nám pomáhá vidět vnitřním zrakem stavbu těla, jako nedělitelný celek,  cítit jeho energetické procesy. Ostří zrak a posiluje oslabené a unavené oči, mírní bolesti hlavy, migrény.

 

 

kamenyopal2.jpgOPÁL

Drahý opál  patří k nejkrásnějším a nejtajemnějším drahým kamenům, spektrum jeho barev symbolizuje dokonalost v jednotě, duhovým mostem  pomáhá překlenout propast mezi tělem a duší. Působí ve všech centrech a rovinách, kde oživuje a stimuluje energii, kladné vlastnosti, vyrovnává a probouzí harmonii. Charakteristickou zvláštností opálu je, že vždy zesiluje ten emocionální stav, který v nás právě probíhá. 
Kladné se tak vystupňuje v ještě pozitivnější a u záporného více zesílí  negativitu, tímto způsobem se stává naším vlastním svědomím a učí  nás trvalé pozornosti. Hra barev odráží mnohotvárnost života, je souhrnem vlastností všech kamenů v jednom celku. Bílé světlo jednoty se v něm, stejně jako v kosmické rovině, vlněním dělí v sedm bare  duhového spektra. Otevírá našemu vědomí oblasti doposud nepovšimnuté, bez nichž by nebyla naše zkušenost úplná, probouzí kreativitu a vnímavost, posiluje fantazii. Nejjemnější vlnění mají modravé opály, oživují náladu, duševní a citový stav. Opály s hnědým  pozadím a zelenomodrých odstínů přinášejí inspiraci, zelené a červené posilují vitalitu, bílé tiší emoce a očišťují duši.
 
 

kamenyonyxiii.jpgONYX

Tajemný černý kámen stojící pod vlivem Saturnu, učí, že bolestí a soužením, rušením karmických příčin následků, vede přímá Cesta k pravdě, duchovní moudrosti a konečnému osvobození. Vede k vážnosti, sebekontrole a cílevědomosti, podporuje vnitřní koncentraci a pokoru.

 

 

kamenyrodonitii.jpgRODONIT

Léčí citová zranění, ovlivňuje duševní procesy, vnáší mír a klid do zmatené mysli a neklidného způsobu myšlení. Jeho základním posláním je stmelovat veškeré protiklady. Učí trpělivosti, toleranci a pozornému naslouchání, pomáhá rychle se přizpůsobit změnám a z nich vyplývajícím novým vztahům a situacím. Posiluje srdeční činnost, podporuje centrální nervový systém.

 

   

rubn.jpgRUBÍN

Je považován za kámen života, symbolizuje oheň srdce, je dárcem životní energie, síly a láskyplných emocí, probouzí v nás spoluúčast s veškerým životem na Zemi a inspiruje nás v lásce k pravdě a moudrosti. Podporuje intuici, je ochranným kamenem, štítem před negativními vlivy okolí. Posiluje všechny stavy slabosti, má příznivý vliv na srdce, krevní oběh a krev.
 
 
 
 

kamenyruzeniniii.jpgRŮŽENÍN

Je především kámen lásky a srdce. Probouzí cit něžnosti, mírnosti, přátelství a nesobecké lásky. Otevírá srdci a smyslům krásu, která nás obklopuje, prohlubuje vnímavost, učí trpělivosti. V duchovní rovině provází na cestě hledání jako anděl strážný. Při meditaci pomáhá otevřít srdce nadsmyslové lásce, která nemá potřebu vlastnit. Čistí, posiluje a uklidňuje srdce. Léčí poraněné emoce. Zároveň je pomocníkem při  neutralizaci vlivu nezdravého prostředí, eliminuje elektromagnetické záření.
 
 
 

kamenyryoliti.jpgRYOLIT

Kámen jasného vědomí, pomáhá vidět se a vnímat bez příkras a falešných představ takové, jací skutečně jsme. Poznání sebe sama je nezbytným předpokladem poznání duchovního, poznání, že tělo, které tak často považujeme za své pravé Já, nejsme my, nýbrž jen zhmotnělá duše, která se za něj svými smysly vydává. Pomáhá určit skutečný stav a hranice možností, nepropadat iluzím.l Prohlubuje soucit a pozornost k potřebám bližních, upravuje mezilidské vztahy a harmonizuje rodinný život. Posiluje imunitní systém, podporuje nervový vegetativní systém, trávení, srdeční rytmus, činnost žláz.
 
 
 

kamenysageniti.jpgSAGENIT, RUTIL V KŘIŠŤÁLU

Rutilové jehlice bývají také označovány jako Venušiny vlasy nebo Amorovy šípy. V minulých dobách byl rutinový křišťál ctěn jako talisman, který chránil před očarování, úklady a planými sliby. Doporučuje se při hledání vhodného partnera. Vrostlice posilují přenos energie a tak podstatně zvyšují léčivé schopnosti kamene, jeho účinek tak pronikne organismem od temene až po základní centrum. Reguluje zdravý růst a vlastnosti buněk. Zářivé paprsky Venušiných vlasů přinášejí do života harmonii, krásu a útěchu. Ozdravující proud hřejivého jasu zažehná trudnomyslnost, strach, depresi a nemoci pocházející z těchto stavů. Přináší klidné sny. Podporuje upřímnost, přímočarost a cílevědomost, při meditaci pomáhá duchovnímu růstu. V centru pupečním, solárním a srdečním boří blokády, které obvykle způsobují bolesti a poruchy. Pozitivně ovlivňuje napravování sexuálních problémů, zapříčiněných ostýchavostí, nejistotou, nervozitou, skrytým strachem a sklíčeností. Pomáhá při léčbě horních cest dýchacích, astmatu, podporuje imunitní systém.
 
 

kamenysodaliti.jpgSODALIT

Prohlubuje intuici a jasné vidění, posiluje koncentraci a přináší inspiraci. Povzbuzuje logické myšlení a představivost, přináší stabilitu a klid, zklidňuje zjitřené pocity a posiluje odhodlání zůstat za všech okolností sám sebou. Podporuje důvěru ve vlastní schopnosti a vyšší moc, která nás chrání, žijeme-li s ní v souladu. Snižuje vysoký krevní tlak a podporuje funkci žláz.

 

 

  kamenysugiliti.jpg SUGILIT

Je především kámen trvalé meditace. Učí pokoře mravnosti a sebekontrole, podporuje koncentraci a tiší roztěkanou mysl. Nechává nás poznávat, že jsem na světě jen nepatrnou částí Božského celku, sráží nás z povrchních pocitů do hloubi našeho nitra a vede krok za krokem k objevení nekonečných prostor duše, k objevení a  prožívání pravého Já. Lidem citově zranitelným je ochráncem, citově chladným otevírá srdce. Přináší světlo a optimismus, vůli nevdávat se ani v nepříjemnostech, snadněji zpracovávat citové a duševní konflikty. Harmonizuje nervy a mozkovou činnost. Je pomocníkem při těžkých duševních i fyzických nemocech.

 

 

thulit.jpgTHULIT

Je především kamenem, který nás ochraňuje, naším andělem strážným. Pomáhá rychle překonat stres a strach z nečekaných, nových a neznámých věcí a situací. Otevírá v nás kreativitu, dává intenzivně pocítit potěšení z drobných radostí života, inspiruje a otevírá novému, podporuje fantazii, pomáhá uvést ve skutečnost skrytá přání. Thulit je dárcem bohatého života, plného romantické touhy a něžné lásky. Jeho jemná vibrace ochraňuje před virovými nákazami, posiluje imunitu, harmonizuje činnost srdce, regeneruje oslabený organismus.

 

 

kamenytyrkys1.jpgTYRKYS

Je  považován za kámen štěstí. Indiani považují tyrkys za strážce těla, který je dokáže ochránit před neštěstím a nehodami. Je to symbol modrého nebe a moře. Vybízí k čistotě citu, mysli a jednání. Má schopnost rozptýlit negativní pocity a vjemy dříve než se uloží v našem podvědomí. Učí udržovat duchovní ideály ve zdravé rovnováze s životní energií Země. Podle tradice vytváří kolem našeho těla silové pole, které nás chrání před negativními silami.  Poskytuje podporu při onemocněních krku a plic, při srdečních obtížích, poruchách zažívání a podporuje regeneraci jater, pomáhá detoxikovat a posiluje imunitní systém. Ruší psychické bloky, které by časem mohli způsobit somatická onemocnění. Při poruchách řeči podporuje schopnost jasně a konkrétně vyjádřit pocity a myšlenky. 

 

kamenyunakiti.jpgUNAKIT

Je kamenem rovnováhy, v rovině psychické i zdravotní, které spolu souvisejí a vzájemně se ovlivňují. Osvětluje a mírní problémy, které v sobě nosíme řadu let, pomáhá konečně opustit stará traumata, pomáhá při problémech trávicího traktu.


 

 

vltavin.jpgVLTAVÍN

Tento tajemný a krásný kámen nám pomáhá uvolnit tíživé zážitky, které spočívají často až na dně naší duše tím, že nás otevírá přítomnosti, která je pravou a jedinou skutečností. Právě vltavín může podpořit konečné dosažení trvalého vědomí v teď, v němž nejsou ani zatěžující vzpomínky, ani představy či obavy, týkající se budoucnosti. Takto se zcela prostě můžeme zbavit pout, získat svobodu a tolik vzácnou životodárnou energii, kterou tak často plýtváme na malicherné věci. Jemné vibrace vltavínu probouzejí Světlo jež nás zavádí do vlastního nitra, do Přítomnosti, k pravému Já, které je v nás stále, ale které často pro svou zaslepenost nevnímáme. Vltavín pomáhá opustit touhu chtít a vlastnit, což je nezbytným předpokladem k dosažení pravého poznání. Pomáhá při uzdravení, které je vždy v dosahu našich možností. 

  

 

kamenyzahnedaiii.jpgZÁHNĚDA 

Léčí především poruchy centrálního nervového systému, deprese. Pomáhá překonat silnou závislost na hmotných předmětech, která nás odvádí od duchovního úsilí, zároveň je oporou těm, kdo se neumějí vyrovnat s materiálním světem. Léčivá účinnost se projevuje nejsilněji při chronických stavech sklíčenost, posiluje nervy, uvolňuje vnitřní napětí a křeče, tlumí bolesti. Velmi dobře také umí chránit před negativními vibracemi.

 

     

 

Informace byli čerpány z publikace J.P.Kreperát: Skrytá moc drahých kamenů, GRANIT 1998 

 

    

ČIŠTĚNÍ KAMENŮ

Pamatujte, že minerály jsou živé bytosti a přátelským zacházením s nimi posílíte jejich působení.

Základní očistnou metodou je před prvním a pak po každém použití nebo nošení opláchnout kámen pod proudem vlažné vody. Pro důkladnější očištění jej můžeme ponechat v misce s vodou přes noc (s výjimkou několika druhů, které jsou citlivé na vodu jako např. tyrkys nebo azurit).

Kameny je také možné očistit v zemině. Matka příroda má očistnou moc, stačí jen zajít do přírody, požádat Matku Zemi o očistu kamene a vložit do hlíny na nějakou dobu.

Po vyčištění je ale nutné v kamenech probudit jejich sílu, proto je potřeba je nabít na světle. Nejčasteji je dobíjíme na slunečním nebo úplňkovém světle podle jejich povahy a charakteru. Průsvitné kameny jemných pastelových barev jsou převážně měsíční povahy. Neprůhledné kameny jasných teplých odstínů dobíjíme na slunci. Pokud si nejste jisti, nechte kámen na nepřímém slunečním světle.    

MEDITACE S RŮŽENÍNEM

Růženín je kámen srdce a citu. Zosobňuje čistou bezpodmínečnou lásku v každé bytosti, která se odráží v našich vztazích a kontaktu s okolím. Pomůže spojit se s touto kvalitou ve Vašem srdci.

Pohodlně se posaďte nebo položte a uvědomte si svůj kontakt s podložkou. Připravený růženín si vezměte do dlaně nebo umístěte na zvolené místo na těle.   Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. S každým výdechem nechte odplynout stres a napětí.  Myšlenky a pocity nechte procházet bez hodnocení.    Nyní se opět soustřeďte na  dech, uvědomte si jak jemný proud vzduchu proudí nosem do Vašeho těla a dotýká se každé buňky, dýchejte přirozeně a klidně.   Zkuste si nyní uvědomit krystal růženínu, který je s Vámi: jak se dotýká vaší dlaně nebo místa na těle, kam jste jej umístili. Můžete se plně odevzdat jeho jemnému láskyplnému vlnění, vzájemné komunikaci mezi vámi. Představte si, jak se tento malý krystal pozvolna zvětšuje  a zahaluje celou Vaši bytost, pomaličku se jeho uzdravující růžové paprsky rozprostírají a naplňují každou částečku těla, všechny orgány, celé tělo. Vnímejte, jak jemné růžové vibrace postupně naplňují Vaši pravou ruku, poté levou,  pravou nohu a pak levou nohu, celý trup, hlavu a celé vědomí. Jste celý zahaleni harmonií lásky a klidu, nemusíte vůbec nic dělat - prostě jen buďte. Máte nyní možnost plně přijímat. S každým výdechem se Vaše tělo více uvolňuje a s každým nádechem jste schopni přijmout více laskavé životní energie. Nejintenzivněji září růžová barva ve Vašem srdci. Nechte světlo proudit. Můžete cítit jak Vás posiluje a uzdravuje. Vezměte si jej tolik, kolik jen potřebujete. Pozvolna můžete začít vnímat své srdce jako místo lásky a síly, které Vás spojuje se světem. Můžete cítit pramen života, který je Vám vždy k dispozici. Je to váš domov. Můžete sem přijít kdykoli.
Cítíte se naplnění a můžete ze své plnosti obdarovávat ostatní bytosti. A i když na to občas zapomínáme, je to nabídka, která platí stále. Lásku čerpáte z nekonečného zdroje. Setrvejte ještě chvíli v tomto proudu bezpodmínečné energie života a zkuste pocítit lehkost a svobodu, kterou Vám přináší volné přijímání a dávání. Cítíte se naplnění a jste opět zde, plně ukotveni ve své přítomnosti.
Kdykoli se ztratíte v každodenním shonu můžete si vzpomenout: domov plný lásky a síly si nosíme každý sám v sobě.

Aktuality z čajovny

Aktuality z obchodu