Celková cena:
0

Mgr. Tatjana Micić Ph.D., komparativní filoložka a filozofka, v současné době působí jako nezávislý lektor a „life coach“, který se zaměřuje na otázky: rozkrytí vlastního potenciálu, vztahu a partnerství, řešení krizí třicátníků a čtařicátníků, práce se Stínem atd. Také působí jovesako lektor a konzultant v oblasti psychologického Feng shui.

S Mgr. Tatjana Micić Ph.D. se můžete osobně setkat v pondělí 7. 4. 2014  na prezentaci Feng shui amuletů. Pomůže Vám vyznat se ve Feng shui amuletech a symbolech a dá Vám užitečné návody k tomu, jak je využívat pro harmonizaci bydlení a zlepšení konkrétních oblastí života. Také Vám doporučí kvalitní a kompetentní knihy, které Vám správným způsobem přiblíží toto starobylé čínské umění.

Nebo se můžete zůčastnit  semináře s Feng shui workshopem, který lektorka povede v pátek 11. 4. 2014. naučíme Vás, jak s pomocí Feng shui v roce Ohnivého Koně udržet pevné zdraví, být úspěšný, vyvinout milostný život a zabránit finančním a jiným ztrátám.


_______________________________________________________

Co je to astro-psychologie a kdy může být užitečná? 

Astro-psychologií se zabývám už více než 20 let a velice často odpovídám na otázky typu: co je to astro-psychologie a kdy může být užitečná? Astrologie není věda, dříve se jí říkalo „umění“. Astrologický talent dostávali vybraní od Apollónovy múzy Uránie („nebeská“), kterou symbolizoval glóbus. Astrologie odjakživa zkoumala souvztažnost mezi kosmickým a zemním děním, používali ji nejstarší civilizace a je aktuální dodnes. Na druhé straně je psychologie mladá věda, jejíž název říká, že je vědou o duši (psyche - duše, logos - moudrost).

Základy astro-psychologie postavil Carl Gustav Jung (1875 – 1961) psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie, který jako první začal aktivně prosazovat ideu, že to co se děje ve vnějším životě odráží povahu a charakter našeho vnitřního života. Jeho práci o sjednocení astrologie a psychologie dále vyvinula a zdokonalila Liz Greenová, současná astroložka a psychoterapeutka. Její knihy jsou překládány do češtiny převážně díky panu Rudolfu Starému, ostatní knihy je možno sehnat v angličtině.

 Carl Jung začal používat pojem synchronicity, aby vysvětlil nepříčinné spojení dějů a díky tomu se v psychologii a potom i v jiných humanitních vědách začalo uvažovat o duchovním principu „jak na nebi, tak na zemi“. Jung také odhalil, že vztahy mohou sloužit jako nejlepší zrcadlo s jinými lidmi, v němž můžeme vidět sebe sama a dozvědět se, jaká je naše vlastní duše (což je obzvlášť zajímavé, když svůj Stín začneme projektovat na jiné lidi).

Astro-psychologie vychází převážně z mytologie a já ji značně využívám ve svých seminářích osobního rozvoje a v osobních konzultacích, když potřebuji popsat, jaká je určitá energie a jak se manifestuje. Například bůh Apollón je v astrologii představován Sluncem, v horoskopu nám říká, jaká je základní mužská energie člověka (muže nebo ženy), jaký měl/měla vztah k otci, jaké má tvořivé schopnosti a jaký potenciál v sobě nese. S energií Slunce pracuji často v semináři V čem je váš vnitřní potenciál a energii Jupitera probíráme v semináři V čem je smysl vašeho života, jelikož tato planeta, Zeus v Řeckém panteonu, dává všem věcem smysl a šťávu. V semináři, který se uskuteční tento rok u Džoudyho: Jak milujete? Venuše v nás, budeme probírat energii planety Venuše a ta nám řekne, na kolik se cítíme přitažlivou/přitažlivým, jak milujeme, jaké je nebo může být naše manželství, čeho si ve vztahu nejvíce ceníme a mnoho jiného. To o čem mluvím, jsou v podstatě archetypy – energetické vzorce, které v sobě nese každý člověk.

K čemu je dobrá astro-psychologie, ptáte se, a jak ji můžeme konkrétně využít? Toto umění v našem dnešním pojetí není deterministické. Současná astrologie se tolik nezabývá předvídáním budoucna, jako že spíše vede k pochopení a uplatnění vrozených vloh. Člověk je kreativní bytost, utváří svůj svět podle vzorců vznikajících v jeho nitru a skutečnost, v níž žije, odpovídá těmto vzorcům. Astrologie dnes hraje důležitou roli tím, že pomáhá člověku uvědomit si energii, která kolem něj proudí a pomáhá mu ji použít svobodně dle vlastních potřeb.

Využití dnešní astrologie je možné na osobních konzultacích a v koučování. Při osobních konzultacích můžete řešit různé otázky. Pokud prožíváte vážné změny, nastává u vás obrat v kariéře, zlomy v rodinném životě nebo cítíte, že se vám nedaří v práci, máte problém realizovat vlastní cíle, máte potíže s rodiči nebo dětmi, se zdravím, prožíváte krizi středního věku – to vše lze vysvětlit s pomocí astrologické symboliky.

Obzvlášť zajímavá je tzv. „krize středního věku“ nebo jakákoliv jiná „krize“. O krizích nám může astro-psychologie říci spoustu věcí. „Krize“ často označují přechod do nové životní fáze. Ve věku okolo třiceti let prožíváme astrologický "návrat Saturnu". To je doba, kdy obvykle dochází k první změně žebříčku hodnot. Spousta manželství buď prochází krizí, nebo se jich naopak hodně v tuto dobu uzavírá. Ale kolem čtyřiceti prožíváme období, kdy dosud zanedbávané aspekty duše hledají svůj průchod. Tento cyklus je pod vládou Uranu, planety, která přináší prudké změny a člověk se v nich třeba neumí sám zorientovat.

Na astrologické konzultace můžete přijit jednou nebo můžete chodit pravidelně jako na terapie. V práci s klienty se také zabývám koučováním, ale nepoužívám úplně stejné metody jako současné školy, více spoléhám na tradici, mytologii a Jungovou psychologii. Snažím se lidem pomoci nejenom v dosažení úspěchu, ale také v rozvinutí vlastní osobnosti cestou sebepoznání a odhalováním Stínovích (potlačených, „tmavých“, vnitřních) postav, odhalování vnitřního potenciálu, nasměrování vůle atd.

Spousta lidí přijde na osobní konzultace, jak jsem již naznačila, když prochází obdobím transformace. V takových případech se v mé praxi ukázalo užitečným pracovat s lidmi nejen skrze astro-psychologii, ale navíc i s pomocí Feng shui, jelikož v období změn pomůžeme sobě, když oživíme a změníme energii prostoru, v kterém žijeme. Dále ještě doporučuji osvědčené techniky vědomého dýchání a cvičení.

Lidé se také často ptají, zda je možné kombinovat čínskou a evropskou astrologii. Je to možné, jen to nedává moc smysl, jelikož jde o jiné systémy. Nicméně čínský horoskop používáme ve Feng shui, kde je užitečným doplňkem. Často se stává, že je rok krize nebo velkého životního úspěchu zaznamenán jak evropským, tak čínským horoskopem.

Zapojit tyto symbolické systémy myšlení do svého života znamená najít důvěru v sílu Univerzu, vnímat zákony a smysl života a zároveň se otevřít zázrakům.

 

Článek připravili: Tatjana Micić a Nikola Columby

Medailonek:

Mgr. Tatjana Micić, Ph.D., původní profesí komparativní filoložka a filozofka, v posledních patnácti letech velká zájemkyně o současnou komparativní mytologii a náboženství, astrologii a prolínání různých východních a západních kulturních, náboženských a filozofických tradic.

 

Další informace:

www.well-balanced.cz

Facebook - well-balanced

Aktuality z obchodu


Warning: Missing argument 1 for JCacheControllerPage::store(), called in /data/www/udzoudyho.cz/public_html/plugins/system/vmcache/vmcache.php on line 827 and defined in /data/www/udzoudyho.cz/public_html/libraries/joomla/cache/controller/page.php on line 129

Warning: Missing argument 2 for JCacheControllerPage::store(), called in /data/www/udzoudyho.cz/public_html/plugins/system/vmcache/vmcache.php on line 827 and defined in /data/www/udzoudyho.cz/public_html/libraries/joomla/cache/controller/page.php on line 129