Celková cena:
0

Podzimní rovnodennost je okamžikem, kdy den a noc jsou na celé Zemi stejně dlouhé. Světlo a tma jsou vyvážené a vnější svět se dostává do harmonie se světem vnitřním. Letos připadá na 23. září v 03:55.


3.mabonKrajina se halí do žlutých, hnědých, červených a oranžových šatů, podzim přichází a s ním se také pomalu plíží chladné měsíce a zimní odpočinek. Nastává čas poslední sklizně, oslav vinobraní, sběru jablek a dalších pozdních plodů. Nejedná se však jen o sklizeň darů Matky Země. Je to také období naší vnitřní sklizně, kdy je čas sklidit, co jsme zaseli, a vzdát za to díky, dokončit naše projekty a zhodnotit naše snahy a jejich výsledky. Měli bychom se zastavit, nalézt rovnováhu a zaměřit se na to, co chceme nechat dál růst a kam zasít semínka nové budoucnosti.

Síla Slunce stále více slábne a světlá polovina roku postupně předává vládu polovině temné. Už naši předkové vnímali, že Matka Země se v tomto období ukládá k odpočinku. A protože jsme její součástí, měli bychom být v souladu s jejím rytmem. Pomalejší rytmus přírody nám dává šanci připravit se na temnější polovinu roku a více se v ní zaměřit na naše nitro. K tomu nám mohou pomoci např. bylinné čaje a masti, vykuřovadla či modlitby k Bohům či spřízněným. Dle tradic se např. ze šťovíku připravují čaje či masti a pomazávají se jimi vchodové dveře a okna pro štěstí. Jako ochranné amulety můžeme zvolit např. kaštany, kterými lze také společně s hrozny a jinými plody ozdobit oltář.


Podzimní rovnodennost - tradice svátku Mabon

Podzimí rovnodennost není pouze astronomickou událostí, ale již naši předkové tento posvátný čas uctívali. Tento svátek můžeme znát pod dalšími názvy, např. 4. mabonMabon, Haustblót či Alban Elfed. Název Mabon pochází z keltské mytologie - svátek je pojmenován po keltském bohu Maponovi, synu Bohyně Země, který je spojován s mládím a úrodou. Mabon je svátkem druhé sklizně a jeho síla nás nabádá, abychom sklidili, co jsme zasadili, s pílí a poctivostí opečovávali a byli vděčni za to, co nám Matka Země urodila. Nabádá nás, abychom oslavili i to, co se urodilo v nás, a úspěchy, které vzešly z našeho konání a tvrdé práce.

Podle tradic si lidé vyzdobují domovy a oltáře listím, sušenými květinami a bylinami, hrozny, žaludy, kaštany, větvičkami, šiškami, ovocem (jablka) a zeleninou (dýně), kukuřičnými a obilnými klasy a oříšky. Jako symbol radosti ze sklizně se pořádají velké hostiny. Žehnají se různé pokrmy a s poděkováním se vzdávají oběti Bohům a Bohyním sklizní, sadů, krajině a Matce Zemi. Mabon poukazuje na poslední dozvuky radosti a sklizně, které můžeme sdílet s přáteli a těmi nejbližšími, než přejdeme do období temnějšího, kde bychom se více měli zaměřit na naše nitro a odpočinek. Můžete si také vyjít do přírody na Vaše oblíbené místo, např. do lesa, nebo jen tak na zahrádku, kde můžete poděkovat Matce Zemi za její hojnost a sílu. Jako symbol tohoto vděku můžete ponechat Matce Zemi či bohům a bohyním nějaký dar, např. vlastnoručně upečený chléb, koláč či jiný pokrm nebo cokoliv uznáte za vhodné a bude v souladu s Matkou Zemí.


Rovnodennost - rovnováha muže a ženy

Podzimní rovnodennost je také spojována nejen se stejnou délkou dne a noci a se sklizní, ale také s principy a silou muže a ženy, které se v tento čas mohou dostat do harmonie a rovnováhy. Můžeme uctít Boha a Matku Bohyni, muže a ženu v nás jako našeho vnitřního Boha či vnitřní Bohyni, nebo uctít naše partnery, vzájemně si naslouchat a společně si užívat harmonické chvíle a být v souladu s partnerem i se sebou samými.

Pokud máte partnera, můžete si společně zameditovat a propojit se a intenzivně vnímat jeho i Vaši sílu. Můžete si zameditovat také o samotě a při meditaci v sobě nacházet vnitřního muže i vnitřní ženu, vizualizovat si propojení a soulad obou energií a nastolit tak v sobě rovnováhu.

 


Využijme tento krásný a posvátný čas k nalezení naší vnitřní rovnováhy. Naslouchejme pozorně moudrosti a intuici vycházející z našeho nitra a důvěřujme své vnitřní cestě a jejím hodnotám, přírodě a nechme se unášet jejím proudem. U Džoudyho Vám přejeme příjemně strávený krásný podzimní čas a dostatek odpočinku.

 

Číst dál...

Léto nám končí, podzim už se pomalu hlásí o slovo a s ním přichází i období škol a školek. S novým školním rokem se začíná psát i nový příběh v životě našich dětí. Vznikají nová přátelství, otevírají se nové možnosti. Děti se učí samostatnosti a postupně rozpoznávají nový svět, který může být dobrodružstvím, kdy se s každou výukou rozšiřují obzory světa, ve kterém se dosud pohybovaly. V tomto světě ale také nastávají velké změny, se kterými se potýkají děti i jejich rodiče. Nastávají nejen ve světě vnějším, ale také se s nimi mohou setkat ve svém vlastním nitru.

Children Learning Reading ProgramCo mohou rodiče udělat pro to, aby se dětem ve škole či školce dařilo? Aby se se změnami lépe vyrovnaly a mohly stále rozvíjet svou individualitu a kreativitu? Aby se mohly lépe začlenit do kolektivu a učit se správnému vyjadřování? Důležité je mít na paměti, že každé dítě je jiné. Každé dítě vyžaduje jiný přístup a zacházení. Jedno mají ale všechny děti společné - potřebují být milovány a potřebují cítit, že jejich rodiče v ně věří a podporují je. Proto je velmi důležité jim být oporou, být k nim trpěliví, citliví, povzbuzovat je a nechat v nich rozvíjet jejich vlastní kreativitu. K tomuto tématu můžeme doporučit knihu skvělého spisovatele Garyho Chapmana - Děti a pět jazyků lásky.

Vstup do nové životní éry vyžaduje přizpůsobení, které může být náročné na psychiku i fyzický stav dítěte. Děti jsou v předškolním a bachškolním věku mimořádně vnímavé a citlivé. U některých dětí mohou být však tyto aspekty výraznější. Řeč je o tzv. hypersenzitivních dětech, které jsou mnohem citlivější než ostatní a jsou schopné z okolního světa přijímat mnohem více informací, aniž by si je vůbec uvědomovaly. Hypersenzitivita má však i své stinné stránky – dnešní doba, ve které se čím dál více přikládá váha novým technologiím, vyvíjí na společnost velký nátlak. A právě u těchto dětí jsou jejich nervový systém a psychika snáze přetěžovány. To, co jsou ostatní děti ještě schopny zvládnout, hypersenzitivní děti už v takové míře nezvládnou, neboť vše prožívají mnohem intenzivněji. Tento významný přechod v jejich životě můžeme podpořit např. vhodnými esenciálních oleji - můžeme doporučit zejména ty, které v sobě obsahují levanduli, neboť levandule a produkty z ní jsou známé pro své konejšivé účinky a navození příjemného pocitu. Pro podpoření tohoto procesu může být velkým pomocníkem Levandulová směs první pomoci v rozprašovači nebo ve formě esenciálního oleje, která má zklidňující účinky a působí hladivým dojmem, pomáhá při psychickém vyčerpání a při únavě. Výrazně pomoci může také Bachova květové terapie - doporučujeme zejména Bachovy kapky z řady Rescue.  

Věříme, že každý milující rodič dokáže svému dítěti poskytnout tu nejlepší péči a být mu oporou při jeho prvních krůčcích do neznáma. Vkročme tedy do nového školního roku připraveni a nechme naše děti, ať nás zavedou do jejich světa.

My U Džoudyho přejeme úspěšný start nového školního roku a mnoho zdarů!

Číst dál...

Vážení a milí zákazníci,

léto je plně ve své síle a slunce svými paprsky hladí zlátnoucí klasy obilí. Blíží se období první sklizně a úrody - Lughnasad. Svátek je v mnoha tradicích znám a oslavován pod lughnasad1různými jmény, např. v keltské tradici Lughnasad, Lúnasa, Lugunassatis, Calan Awst, v severské Freyfaxi nebo v tradici wicca jako Lammas. Oslavy tohoto svátku připadají na 1. srpna a jsou určovány zráním lesních plodů.

Název Lughnasad vychází ze jména boha Lugha, který podle keltské mytologie svrhl vládu boha Belena po letním slunovratu, a ze slova -násad, což by bylo možné přeložit jako slavnostní sešlost. Nicméně svátek je spíše vzpomínkou na jeho pěstounku Taillte, představitelku plodnosti a Matky Země. Podle legendy to byla právě ona, kdo obětoval svůj život za zúrodnění země.

V současnosti bývá už od roku 2007 Lughnasad oslavován na festivalu keltské kultury v archeoskazenu Nasavrky.


Tradice svátku Lughnasad

Již v dávných dobách se naši předkové modlili k božstvům spojovaných s plodností a úrodou. Prosili je o požehnání úrody, aby ji ochraňovali před zničením škůdci, krupobitím, bouřemi, požáry, suchem nebo přílišným chladnem. Začátek svátku určoval příchod období žní a trval několik dní. Lze tedy říci, že svátkem bylo celé období sklizně úrody. Oslavy svátku zahrnovaly scházení rodin a přátelughnasad2l, kteří společně sklízeli úrodu, konaly se také trhy, koňské dostihy a svatby, pořádaly se rituální hry, sportovní klání a pastevci se vraceli s dobytkem z letních pastvin. Byly zakázány jakékoliv projevy nenávisti, násilí a dokonce i vymáhání dluhů.

Podle keltské tradice svátek vždy zahajoval druid. Z klasů obilí se pekly první placky, chleby či koláče, z nichž každý dostal svůj díl. Také se jeden snop uchovával jako tzv. duch obilí do období příští setby, aby příští úroda byla minimálně stejně tak úspěšná jako tato.

Lughnasad je sice svátkem plný radosti, ale naši předkové cítili, že se bude opět blížit zima a s ní i temnější období. Dny se stále zkracují, rána jsou postupně chladnější. Proto si také vyprávěli příběhy o souboji mezi bohem Lughem a jeho temným protějškem Balorem, aby si nadcházející čas připomněli a mohli se na něj lépe připravit.

V severské tradici je tento svátek pojmenován Freyfaxi. Jeho původní název není dochován, ale svůj současný název v překladu ,,Freyova hříva" si získal podle boha plodnosti - Freye, ke kterému bývá přiřazován právě kůň. Během těchto oslav se pořádaly koňské souboje a podle jejich výsledků se spekulovalo o tom, jaká bude úroda.


Naše osobní rovina první sklizně

Během každého svátku můžeme v přírodě i v nás cítit rozdílnou energii, kterou můžeme uctít. O Samhainu ctíme naše předky, jejich sílu a moudrost, kterou nám zanechali, o Imbolcu se lughnasad3připravujeme na přicházející a probouzející se život, o Beltainu oslavujeme plodnost a lásku a o Lughnasadu můžeme poděkovat za úspěchy a dary Matky Země.

Už v období Beltainu, svátku plodnosti, jsme mohli zasít semínka našich nových záměrů a cílů, našich přání a tužeb. Od té doby jsme mohli na našich záměrech usilovně pracovat a právě Lughnasad je obdobím, kdy můžeme vidět první plody a výsledky naší práce. Za zdary a úspěchy můžeme poděkovat především Matce Zemi, která nám také poskytuje její dary, bohům, bohyním, našim průvodcům nebo předkům. Poděkovat můžeme za jejich požehnání a že nad námi drželi ochrannou ruku. Nicméně neusínejme na vavřínech. Každého z nás ještě kus práce čeká, můžeme proto požádat o požehnání, aby se naše záměry a činy zdařily co nejlépe a my tak úspěšně došli k cíli.

 

Autorka článku: Lucie Kloboučková

Zdroje informací:

  • McCoyová, E.: Keltské mýty a magie, 1999.
  • MacCulloch, J. A.: The Religion of the Ancient Celts, 1911.
  • Hopmanová, E.: Druidský herbář, 1996.
  • Anglo-Saxon Chronicle: http://asc.jebbo.co.uk/
  • Thorsson, E.: Introduction to the Germanic Tradition, 2010.

 


Ať už se rozhodnete tento posvátný čas strávit jakkoliv, my U Džoudyho Vám přejeme krásný zbytek léta a bujaré oslavy plné radosti a krásných zážitků.

 

 

 

Číst dál...

Vážení a milí zákazníci,

přišlo léto a s ním zároveň také prázdniny a období dovolených. Proto Vám přinášíme pár tipů a nápadů, co by určitě nemělo chybět ve Vaší cestovní tašce nebo ve Vašem batůžku.

 

1. Kosmetika na léto

dovol1V kosmetické taštičce by určitě neměla chybět péče o Vaši pleť a pokožku těla. V těchto horkých dnech bude naše kůže totiž vystavována horkému slunci, které pokožku vysušuje a je potřeba ji vyživit a zvláčnit. Doporučujeme např. nové sprchové gely Mango koktejl, Čerstvou oranžádu a také sprchový gel pro muže. O intimní partie můžete pečovat např. se sprchovým gelem Metsel, Jahoda, Love Bomb nebo gelem Fema a olejem Fema. V horkých dnech Vás příjemně zchladí sprchový gel Ledové mochito a tělové mléko s mátou.

Je potřeba pečovat o pokožku a vyživit ji, aby nebyla suchá. S tím Vám může pomoci také např. olej avokádový, zklidňující meduňkový nebo růžový. Pleť je v suchém a horkém období také obzvlášť velmi citlivá a potřebuje hydrataci - pro výživu a hydrataci doporučujeme např. Obličejovou masku se zlatem, denní krém se zlatem, regenerační krém Atopik, pleťový olej pro suchou a citlivou pleť nebo hyaluronové sérum. V nabídce našeho e-shopu i v kamenné prodejně naleznete mnoho dalších.

 

 

2. Krizové situace, zdraví a bezpečnost

bachJe důležité být připraveni na vše, proto se určitě hodí mít v případě nouze u sebe Bachovy květové esence pro krizové situace, vybrat si můžete např. Bach Original Rescue, Bach Rescue Remedy šumivé tablety, Bach Rescue Plus bonbony, Bach Rescue pro dobré spaní, Bach Rescue krém a gel, Bachovy kapky pro děti i pro Vaše mazlíčky. V nabídce naší prodejny také naleznete cucací pastilky v několika příchutích.

V případech podráždění, poranění kůže či zvýšené citlivosti na okolní vlivy ji doporučujeme ošetřit např. koloidním stříbrem. Lahvička ve spreji 10 ppm 25 ml a 40 ppm 25 ml se Vám vejde do kabelky, batůžku nebo i jen tak do kapsy.

Protože bychom měli šetřit naše životní prostředí a zároveň v létě více dbát na pitný režim, doporučujeme informovanou láhev, kterou si s sebou můžete vzít na cesty. Můžete si ji vybrat i v několika různých barvách podle toho, kterou čakru byste rádi harmonizovali nebo podpořili její funkci.

 

 

3. Relax a zábava

hryV dlouhých chvílích nebo na cestách můžeme doporučit zahrát si také zábavné hry - např. přírodovědné, dobrodružné, zvířátkové, cestovatelské nebo Líla, což ocení zejména děti. A protože při odpočinku můžete probudit vlastní kreativitu, může se Vám hodit i Barevná terapie: Kreativní zápisník, kam si můžete zapisovat Vaše nápady, citáty, poznámky nebo malovat a kreslit.

 

Věříme, že by Vás mohly naše tipy na cesty inspirovat a usnadnit tak přemýšlení nad balením. Tak směle na cesty s plnou výbavou :)

 


 


Ať už se rozhodnete prázdniny či dovolenou trávit jakkoliv, my U Džoudyho Vám přejeme nádherné a veselé léto plné odpočinku.

Číst dál...

Vážení a milí zákazníci,

pomalu ale jistě se blíží léto, o jehož příchodu nám zvěstuje sílící slunce. Přichází čas oslav slunce a jeho síly - letní slunovrat, nejdelší den v celém roce a zároveň nejkratší noc. Slunce je na vrcholu své energie a v následujících dnech na své síle již ubývá. Svátek je v mnoha tradicích znám a oslavován pod různámi jmény, např. Midsummer, Svatojánská noc, Litha, Alban Hefin nebo Kupadla. Letní slunovrat ohlašuje první den astronomického léta a připadá na 21. června. Od tohoto momentu se budou dny sice zkracovat, ale teprve teď začíná astronomické léto a nejteplejší část celého roku.


Tradice Slunovratu

letní slunovrat2Slunovrat byl velmi důležitým svátkem již pro naše předky, kteří vzdávali úctu slunečním božstvům a také prosili o jejich požehnání bohaté sklizni a úrodě. Uctívali sílu a energii slunce a oslavovali jej - zapalovali posvátné ohně, tančili okolo nich, radovali se a zpívali. Přes oheň také přeskakovali, aby se očistili a oheň jim tak mohl přinést ochranu, sílu, pevné zdraví a štěstí. Posvátným rituálem sám o sobě byl v tento čas i východ slunce, např. i dnes se scházejí lidé okolo Stonehenge v Anglii a z jeho středu pozorují vycházející slunce.Letní slunovrat1

Jednou z nejvýznamnějších tradic, které také přetrvávají dodnes, je válení zapálených kol či kotoučů dolů ze strání. Zářící a válející se kola symbolizují slunce, které putuje po obloze. Jejich ohořelé zbytky posléze naši předkové odnášeli na posvátná místa zasvěcená bohům a bohyním.

Se slunovratem bývá také spojován element vody. Naši předkové podnikali poutě k posvátným pramenům a studánkám, kde se věštilo. Pro přesnější věštění do vod vhazovali popel nebo posvátné předměty jako dary. Touto vodou se také žehnala pole, což mělo dodat zemi vláhu a přivolat déšť. Prováděli také očistné koupele, které měly poskytnout blahodárné ozdravné účinky po celý rok.

A protože je sluneční energie na svém vrcholu, je období letního slunovratu tím nejvhodnějším pro sběr léčivých bylinek. S nejvyšší silou slunce mají totiž byliny o to magičtější moc. Sbírají se zejména ty, které připomínají slunce - např. třezalka.


Smrt slunečního boha

Svátek je plný veselí a radosti, oslavuje se síla slunce na jeho vrcholu, ale zároveň s postupujícím časem jeho síla opět slábne. Proto si např. seveřané připomínají smrt slunečního boha Baldera, k níž se váže příběh, jiné severské skupiny zase upřednostňují sluneční bohyni Sunnu. Staří Keltové si připomínali smrt slunečního boha Belenose ("Zářící), jehož příběh je analogický příběhu o Balderově smrti.

Po znepokojivých snech boha Baldera a proroctví bohové zjistili, že Balder brzy zemře. Jeho matka, bohyně Frigg, si tedy od všech bytostí, rostlin i věcí vyžádala slib, že mu neublíží. Kromě jmelí, ve kterém necítila žádnou hrozbu. Ostatní bohové se bavili tím, že po Balderovi házeli různými zbraněmi a předměty, které mu nemohly ublížit. Loki, bůh lsti, který Balderovu slabinu odhalil, podal slepému bohu Hödovi do ruky stéblo jmelí a řekl, ať jej vystřelí. Höd se vší silou napřáhl, zasáhl Baldera a ten byl na místě mrtev.

Během těchto oslav bychom si tedy také měli připomenout, že jsme součástí vesmíru a dění v něm, a vzpomenout na ty, které milujeme, neboť právě v jejich blízkosti budeme moci čelit přicházející temnotě.


Svatojánská noc

Z pohanských oslav slunce vychází tzv. Svatojánská noc, která se slaví v předvečer svátku Jana Křtitele, tedy ze 23. na 24. června. Tato noc je plná kouzel a magie. Letní slunovrat3Lidé věřili, že se probouzejí nadpřirozené a magické síly, pálili svatojánské ohně, otevíraly se skály a země vydávala své poklady. Svatojánské čarování bývá nejčastěji spojováno se sběrem bylin a magií lásky. Sbírá se devatero bylin - kopretina, růže, smolnička, chrpa, rozchodník, netřesk, mateřídouška, fialka a zvonek, kterým se také říká svatojánské koření. Existují ale i jiné variace. Při sběru bylin se nesmělo mluvit a pokud dívka chtěla vědět, kdo bude jejím milým, měla si jej dát pod polštář a ve snu se jí budoucí muž zjevil.

Na svatého Jana se také hledá zlaté kapradí, které rozkvétá o půlnoci. Lidé věřili, že ten, komu se povede najít květ zlatého kapradí, bude obdařen magickými schopnostmi - mohl být neviditelný, rozumět řeči zvířat a rostlin. V lese také podle pověr číhaly čarodějnice, bludičky lákající do bažin, divoženky, které zpěvem a tancem lákaly mládence ven, aby je utancovaly k smrti a jejich těla roztrhaly na kusy.


Naše osobní rovina letního slunovratu

midsummer

Každý svátek nám přináší poselství a možnost se pozastavit, věnovat se sobě, svým myšlenkám a záměrům. Zatímco měsíc vládne našemu podvědomí, slunce vyjadřuje naše vnitřní světlo a vědomí. Období letního slunovratu je proto příležitostí k oslavě našich záměrů a cílů, uvědomění si našich kvalit, schopností a životní síly. Je to období radosti, štěstí a vychutnávání si světla a tepla. Zkuste si najít čas, ať už pro sebe nebo pro Vaše blízké a poděkujte sobě i jim za život, lásku a radosti, které s nimi můžete sdílet.

Síla slunce však postupně slábne, proto si uchovejme jeho energii a sílu i pro nadcházející temnější období, kdy ji budeme potřebovat.

 

Autorka článku: Lucie Kloboučková

 


Ať už tento večer věnujete pouze sobě nebo Vašim blízkým, zapálíte svíci, vydáte se na sběr bylinek či si zajdete na procházku, zkuste myslet na to, jak je důležité být spokojený. Poděkujte slunci za jeho sílu a energii a Matce Zemi za dary, které nám přináší. Pamatujme, že bychom bez ní žít nedokázali.

My u Džoudyho Vám přejeme, abyste si tuto magickou noc naplno užili a byli šťastní.

Číst dál...

Před pár dny jsme si připomněli oslavu Dne Matek, neměli bychom tedy zapomenout ani na naše děti. Mezinárodní den dětí je dnem her, zábavy a radostí. Pro děti bývají připravovány zábavné, sportovní a herní akce, kde se mohou vyřádit a užívat si volný čas plnými doušky. Svátek připadá na 1. června.

Den dětí je zkrátka pohodový den, a protože se škola pomalu, ale jistě, chýlí ke konci, můžeme ho také chápat jako malé neoficiální zahájení letních prázdnin.

Máme pro Vás několik tipů na dárky, které by Vašim dětem mohly udělat radost - a to nejen k svátků dětí, ale i o prázdninách.

 

1. Zábavné hry

Ať už máte doma malého přírodovědce, dobrodruha či cestovatele, určitě si můžete vybrat z nabídky her, které děti milují.

4veselé hry4přírod hry4zvířát hry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4dobrodr hry 4cestovat hry4.líla hry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Knížky

Vzpomínáte si na ty nádherné časy, kdy nás rodiče ukládali ke spánku a k tomu nám ještě přečetli pohádku? Udělejte radost i Vašim dětem pěknými pohádkami. Nebo jim můžete pomoci se rozvíjet s motivačními knihami.

4anděl pohád4vílí pohád4buddha pohád

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.kde bydlísluníčko4jsi vícvěřím4duhové pohád

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Omalovánky a mandaly

Děti jsou stvoření velmi kreativní, která si rády hrají s barvičkami. Třeba právě mandalami k vybarvování jim můžete udělat radost.

4mandalyděti14mandalyděti24mandaly1barevnépohádky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučené produkty můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v kamenné prodejně.


Přejeme všem dětem vše dobré, mnoho lásky, radosti a aby si svůj den užily naplno.
Váš tým U Džoudyho.

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

Květen je měsícem oslav lásky, života a radosti. Měli jsme možnost přivítat probuzenou a rozkvétající Matku Zemi, oslavit lásku a nový radostný život. Je tedy namother čase pomyslet na ty, jež nám život vdechly, nosily nás pod jejich srdcem, a vzdát jim úctu. V květnu mají svátek naše maminky. Den matek se slaví v různé dny na mnoha místech po celém světě. V České a Slovenské republice připadá tento svátek vždy na druhou květnovou neděli - letos na 13. května.

Naše maminka je v životě nenahraditelnou osobou, ženou, která nás milovala v dobrém i ve zlém. Obětovala pro nás mnohé a dokázala nám dát lásku, i když to pro ni někdy mohlo být těžké. Poděkujme jí tedy za vše, co pro nás udělala, za to, že tu pro nás vždy byla.

Všem maminkám děkujeme za jejich péči a lásku, přejeme jim vše dobré a ke Dni matek nabízíme několik zajímavých tipů na dárky, které můžete zakoupit v naši kamenné prodejně nebo na e-shopu:

 

den matek7den matek9den matek11den matek8

 den matek3 podkova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

den matek6den matek5den matek1den matek4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

den matek14den matek13den matek12den matek10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

Blíží se čas ohňů a radosti. Nastává posvátný čas Beltainu - jednoho z nejdůležitějších svátků keltského kola roku, který má své kořeny již v dobách předkřesťanských. Tento svátek je v mnohých kulturách a směrech známý pod různými jmény a opisy - např. Beltane, Beltine, Valpuržina noc, Calan Mai, Jarilovy slavnosti, Noc ohňů, Pálení čarodějnic nebo Filipojakubská noc. Oslavy připadají na noc z 30. dubna na 1. května, původně se však Beltain slavil nejčastěji v noci o nejbližším květnovém úplňku - tedy v polovině mezi jarem a začátkem léta.


Tradice a oslavy Beltainu

Plynoucí energie pootáčí kolo roku do jeho světlé poloviny - právě Beltain tedy světlou polovinu roku otevírá. Můžeme tak cítit větší příliv energie, větší známky života. Příroda a Matka Země je probuzbeltaneená, v rozpuku a jen kvete, slunce získává na síle, a předává nám tak svou sílu a energii. Nastává čas radosti, plodnosti, oslav lásky a plného života.

Název Beltain pochází ze jména boha Belena nebo bohyně Beltis (Belit) a v keltských jazycích bývá překládán jako "jasný oheň". Beltain je tedy ohnivým svátkem - oslavuje se energie ohně, který nás má očistit, ochraňovat před zlými silami, je světlem na naší cestě, když se objeví temnota, a zároveň oživuje a podporuje naši vnitřní sílu, odhodlání a aktivitu. Aby lidé načerpali jeho sílu a získali ochranu, rituálně okolo ohně tančili a přeskakovali přes něj. Pro ochranu domácích zvířat byl dobytek provázen jeho dýmem. V ohni také mohli naši předkové spálit vše, co už nepotřebovali, co je tížilo a co bylo už staré, a tím se očistit. Staré a nepotřebné mohlo v ohni zemřít a uvolnit tak místo nově příchozím věcem či příležitostem. májka

Oheň ale také odráží náš vnitřní oheň - proto bývá spojován se sexualitou, která je v tomto období na samém vrcholu. Proto ženy také přes oheň přeskakovaly nejen kvůli ochraně, ale také aby ve svém lůně rozdmýchaly svůj oheň a podpořily tak plodnost. Lidé okolo ohně také tančili, zpívali, radovali se, oslavovali život a k ránu se spolu vytrácely páry, aby svůj oheň lásky společně rozžehly.

Další známou dochovanou tradicí dodnes je stavění májky symbolizující plodnost. Vzdává se úcta sexuální energii jakožto té prvotní, která dává vznik novému životu. Muži z vesnice přinesou zelený strom a ženy jej ozdobí věncem a barevnými pentlemi. Následně je májka vztyčena na viditelném prostranství vesnice a muži ji po určitý čas střeží.


Valpuržina noc

walpurgisnacht altar by skayler d642qujV germánské a severské tradici je tento svátek pojmenován Valpuržina noc (Walpurgisnacht). Název vychází ze jména germánské vědmy Valpurgy, která ve 2. století putovala s germánským vojskem. Svátek proto bývá spojován s věšteckými schopnostmi, které jsou přisuzovány zejména ženským bohyním (Freya, Holda a Frigg), ale také Ódinovi, který byl po 9 dní a nocí zavěšen na stromu světa Yggdrasil a přinesl lidem moudrost run. Walpurgis je poslední nocí temné poloviny roku, a tak se otevírají brány magie, proto je tento čas vhodný pro věštění, nahlédnutí do budoucnosti a čarování. Po této čarovné noci následuje oslava provmájová a první den světlé poloviny roku, pro kterou jsou typické energie nového svěžího dne, světlo a síla slunce. Valpuržina magická noc je tedy v kontrastu s novým jasným dnem - tento kontrast představuje mystérium protikladných sil, které bez sebe nemohou být. Lze tedy oslavovat mužskou sílu (již ztělesňují bohové Ódin nebo Frey) a ženskou sílu (ztělesňována bohyní Freyou či Frigg), které se navzájem doplňují a vyvažují.


1. máj

maydayPrvní květnový den s sebou přináší čistou láskyplnou energii. Není však jen dnem zamilovaných a zadaných, kteří mohou spolu oslavit jejich lásku a spojení mužské a ženské energie, ale také těch, kteří ještě stále na svůj protějšek čekají. Nejznámější prvomájovou tradicí je polibek pod rozkvetlým stromem. Podle tradice musí být každá žena v tento den políbena pod rozkvetlou třešní, aby následující rok neuschla a po celý rok byla krásná. Aby byla žena po celý rok vitální a svěží, měla by si také ráno omýt obličej v ranní rose, měla by požehnat vodám a pozdravit její bytosti - např. uplést z květin věneček a vhodit jej do potoka nebo řeky.

Podle tradic muži a chlapci nestavěli pouze velkou májku pro celou vesnici. Stavěli také malé májky pod okno své milé a chtěli jí tak vyjádřit náklonnost. Pokud měla dívka či žena více nápadníků, bylo úkolem chlapce či muže májku hlídat, aby ji jiný nesetnul.

 

Beltain je zkrátka svátkem plný radosti a energie, je tedy potřeba jej pořádně oslavit - zpívejte, tančete, radujte se, hrajte na hudební nástroje a využijte energii, která při oslavách vzniká. Očištěním ohněm jsme se zbavili všeho starého, je proto čas načerpat novou a životadárnou energii a tvořit.

 

Autorka článku: Lucie Kloboučková


Ať už se rozhodnete Beltain a 1. máj oslavit jakkoliv, my U Džoudyho Vám přejeme, abyste si tento posvátný čas užili v radosti a lásce.

mayday1

 

Číst dál...

Blíží se den, kdy bychom měli naši pozornost věnovat přírodě, naší planetě. Řeč je o Dni země, jehož datum připadá na 22. dubna. Tento svátek je známý i pod dalšími jmény, např. lidé v severní části Evropy jej oslavují jako Yggdrasil Day (Arbor Day). Není však odkazem našich dávných předků, ale zrodil se teprve v earthdayroce 1970 v Americe. Po jeho vzniku téhož roku také vznikla Americká agentura pro ochranu životního prostředí a došlo k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích. Česká republika Den Země oslavuje od roku 1990.

Cílem svátku je připomenout si dopady chování lidstva na životní prostředí, navrhnout možnosti náprav a prevence celosvětových ekologických problémů. I my Vám v tomto článku dáme několik tipů a rad, jak přírodu a zároveň i sebe udržovat zdravější a silnější. A to nejen v rámci Dne Země.

Mezinárodně se aktivitami v rámci Dnu Země zabývá organizace Earth Day Network se sídlem v americkém Seattlu. Na jejich internetových stránkách zveřejňují konkrétní akce, které se pořádají při příležitosti oslav Dnu Země ve všech zemích (i v České republice). O seznamu akcí, které se konají k oslavě Dnu Země v České republice, také informuje internetová stránka www.denzeme.cz.


Máme pro Vás několik rad a tipů, jak se k přírodě i sobě chovat šetrněji a s úctou, zkrátka ekologičtěji a ve prospěch zdraví

1. Dopravana kole

- zkuste omezit jízdu autem či autobusem - pokud máte možnost, choďte pěšky či jezděte na kole - myslíte u toho nejen na naši planetu, ale také na Vaše zdraví

- pokud přemýšlíte, že si pořídíte nové vozidlo, zkuste zvolit dopravní prostředek s nízkou spotřebou

 

2. Domácnost a spotřebiče

- pokud pořizujete nový elektrospotřebič, řiďte se štítkem vypovídajícím o spotřebě energie i vody 412295.01

- myčku na nádobí, pračku či sušičku zapínejte, až když jsou opravdu plné

- myslete také na ekologický způsob vytápění

- vyhýbejte se jednorázovým a plastovým obalům - takové sáčky a nákupní tašky nahraďte látkovými

- vyhýbejte se vodě v plastových lahvích a noste s sebou vlastní láhev - např. skleněnou

 

3. Potraviny932099.01

- při nakupování podpořte místní zemědělce a farmáře, neboť při přepravě potravin z jiných zemí dochází k tvorbě velkého množství zdraví škodlivých emisí a skleníkových plynů

- jezte sezónní ovoce a zeleninu

- zkuste se zamyslet nad tím, zda byste nemohli jíst méně masa, nebo případně nakupujte maso na biofarmách, kde máte ověřené podmínky chovu zvířat

- omezte konzumaci chemických potravinových doplňků a léčiv - příroda skrývá v sobě ohromnou moc, dejte jí šanci Vám pomoci a svěřte se do jejích rukou

- při přípravě jídla zkuste zpracovat co největší množství používaných surovin, zbytečně je nevyhazujte - některé části rostlin lze zužitkovat, aniž byste to tušili

 

4. Zahrada

- vysaďte ve svém okolí strom - stromy v průběhu svého života spotřebovávají oxid uhličitý a pomáhají jej přetvářet v organické energeticky bohaté cukry a kyslík

- vytvořte si přírodní zahradu, která produkuje čerstvé a zdravé potraviny bez chemie - publikací v a návodů je nepřeberné množství a my Vám některé z nich doporučíme, např.:

naše biozahrádka    434543.01 430540.01433169.01

 

 

 

 

 

 

 

5. Kosmetika

- kupujte certifikovanou přírodní kosmetiku - v ČR existuje značka Certifikovaná přírodní kosmetika (CPK) - tyto výrobky neobsahují syntetické parfémy a barviva nebo ropnCpk_normalé látky

- kupujte kosmetiku NETESTOVANOU na zvířatech - výrobky s certifikátem HCS nesmějí být testovány na zvířatech

 

6. Šatník

- oblečení, které již nechceme nebo nemůžeme nosit, je možné přešít, darovat či dát k recyklaci

 


V Džoudyho obchůdku se Vám snažíme nabízet výrobky a produkty té nejvyšší kvality, které jsou vyrobeny z čistě přírodních ingrediencí, ideálně v bio kvalitě, popřípadě vybavené certifikáty kvality.

Nevzdávejte to, pokud si myslíte, že nejste schopní dodržet všechny naše tipy a rady, jak ulevit přírodě i sobě. Nejde přeci všechno najednou. Postačí, když budete nad výše uvedenými body alespoň přemýšlet a pomalu po jednom je začnete praktikovat. Začít můžete např. od těch, které považujete za nejjednodušší a nejsnáze proveditelné.

Už jen to, že se jste článek dočtli až sem a zamysleli se nad ním, je velký posun vpřed. A naše Země to ocení.

Earth Day 2

Příjemné prožití Dne Země a především příjemné a ekologicky uvědomělé bytí Vám přeje kolektiv U Džoudyho.

 

Číst dál...

Již naši pohanští předkové ctili rytmus Matky Země a s ním spojený cyklus Kola roku. Nastává období jarní rovnodennosti, kdy je den v rovnováze s nocí a světlo postupně začíná převládat nad tmou. Otevírají se brány k novému životu, novým zážitkům a radostem. Oslavy jarní rovnodennosti připadají nejčastěji na 20. či 21. března, ale mohou probíhat i při nejbližším jarním úplňku, který má magickou moc.


Pohanský svátek našich předků a tradice Ostara

ostaraToto magické a radostné období známe pod různými jmény jako Jarní rovnodennost, Ostara, Eostre, Alban Eilir, Mid-Spring, Méan Earraigh nebo Provoda, avšak křesťané si tento svátek přisvojili a pojmenovali jej Velikonoce. Původ tohoto svátku však sahá ještě do doby předkřesťanské, kdy jej naši předkové slavili právě jako svátek jarní rovnodennosti neboli Ostara, jehož název vychází ze jména germánské bohyně jara a nového života - Eostré (stejně tak anglický název pro Velikonoce - Easter). Ostara znamená příchod nového života, a probuzení Matky Země ze zimního spánku, prvních květin a narození mláďat, která v tomto období přichází na svět. Je to čas, kdy k nám přichází proud nové energie a radosti.

Symboliku nového života nalezneme v mnoha atributech jako jsou vejce, semínka, proutí, kuřátka a zajíčci. Vajíčka symbolizují nový animální život a semínka rodící se život rostlin a úrodnost polí. Ženy zasévaly semínka, aby během roku zajistily plodnost Matky Země. Byla ale oslavována i ženská plodnost - muži ženy šlehali pomlázkou, neboť mladé proutky ženám měly předávat omlazující sílu, aby byly zdravé a plodné. Dalším symbolem tohoto svátku a plodnosti je zajíc, zvíře bohyně Eostré, který přináší ranní světlo zpět na oblohu.

 

Oslavy a rituály jarní rovnodennosti

Mnoho z dávných tradic se zachovalo a lidé je dodržují dodnes. Při oslavách lidé často provádí různé rituály vítání jara, očisty a vyhánění zimy z těla i našich domovů - koupají se v potocích a omývají se rosou. Zapalují se slavnostní ohně, jejichž popel a uhlíky mají magickou moc ochraňovat dům a pole před požárem, kroupy a povodněmi. Také je vhodné ostara5v domácnosti i v krajině provést velký jarní úklid, abychom se zbavili všeho starého, co nám může příval nové životadárné energie komplikovat.

Domovy bývají zdobeny malovanými vajíčky, kuřátky, zajíčky, pečivem, barevnými stuhami a bylinami. Vhodné je při oslavách popíjet červené víno symbolizující krev a život a sníst kousek čerstvého pečiva. Vajíčka byla už v dávných dobách barvena hlavně na červeno (červená je barvou života) a lidé na ně malovali různé symboly plodnosti, moudrosti, ochrany a síly. Měla by se barvit vždy plná, nikoli vyfouknutá, jinak mohou přinést neštěstí, neúrodu a neplodnost.

Rituálně se vítá právě probuzená Matka Země, její krajina a nový život. Vzdává se dík bohům a bohyním za jejich ochranu na naší cestě během temné poloviny roku. Je dobré mít na paměti, že se ještě stále v temné polovině roku nacházíme, a proto je vhodné vzdát díky také temnotě za její zkoušky a nástrahy, které nás potkaly, neboť zima a temné období je tím nejvhodnějším pro uspořádání vlastních myšlenek, přehodnocení situací a našich postojů.

Ve slovanské tradici bývá tento svátek pojmenován Provoda a je nazván podle rituálního vyprovázení Morany jakožto symbolu smrti, zimy a nemoci, průvodem lidí, abychom mohli otevřít náruč novému, zdravému a radostnému životu. Její slaměnou figurínu vhazují do vody, skrze jejíž proud se má bohyně Morana vrátit zpět do říše podsvětí, nebo ji svrhávají ze skály. Na její místo vlády nastupuje bohyně mládí, jara a života - Vesna. Vesna je ohnivou energií, která probouzí Matku Zemi, život v nás i okolo nás. Přichází spolu s příletem a zpěvem jarních ptáků a přináší první jarní déšť.

 


Rituál jarní očisty

ostara šalvějPokud máme do našich životů vpustit nový proud energie, je potřeba vše staré a nepotřebné propustit. Proto bychom měli udělat jarní úklid našich příbytků, přírody, ale také v naší hlavě. Zkusme si promyslet, čemu již novou energii věnovat nechceme, co chceme opustit a nechat odejít. Můžeme si vše sepsat na papír a spálit v plamenech očistného ohně. Možná, že sami cítíte potřebu staré oblečení a dlouho nepoužívané věci vyklidit a vyhodit nebo dokonce změnit místo bydliště. Pokud se chceme zbavit starých a již zbytečných věcí nebo se přestěhovat, teď je ten vhodný čas.

Při očistě prostorů, předmětů i nás samých jsou těmi nejúčinnějšími pomocníky byliny. Pro vykuřování můžete využít např. šalvěj, pelyněk nebo levanduli. Zapálit si můžete také očistnou svíci, dívat se do plamene a s každým nádechem a výdechem pročišťovat Vaši energii nebo si dát očistnou koupel s bylinnou solí či éterickými oleji. Stačí jen v klidu pobýt sami se sebou a nechat vše staré odplout. S očistou organismu i Vaší energie Vám také mohou pomoci půst a další detoxikační kúry, které Vám pomohou zbavit zažívací trakt nánosů, toxinů a nastolit ve Vašem organismu opět rovnováhu.

 

 

Autorka článku: Lucie Kloboučková


Ať už oslavíte příchod jara jakkoliv, my U Džoudyho Vám přejeme mnoho nových radostí a úspěchů.

 

Číst dál...

Aktuality z obchodu