Celková cena:
0

Nastává posvátný čas, který je spojován s předky, smrtí, znovuzrozením a tajemnem. Toto období známe pod mnoha názvy - dušičky, Samhain, Halloween nebo severské Zimní noci a slaví se v období od 31. října do 2. listopadu. Pro většinu lidí je to období vzpomínek na naše blízké, kteří již nejsou mezi námi. Hranice mezi světem živých a mrtvých jsou za celý rok nejtenčí právě v tomto období, a tak s našimi předky můžeme navázat kontakt snadněji. Zesnulým můžeme věnovat svou myšlenku, vzpomínku a vydat se na hřbitov uctít jejich památku zapálením svíčky jako symbol světla na jejich cestě k nám a položením květin symbolizujících věčný život. Památka zesnulých neboli Dušičky připadají na 2. listopad a navazují na křesťanský svátek "Všech svatých" 1. listopadu.


Samhain – pohanský svátek a tradice

Tento svátek původně pochází z pohanských tradic našich předků. Pro Kelty byl tento svátek velmi důležitý, neboť jím uzavírali starý rok a zároveň začínali rok nový. Oslavy se konaly 31. října a mnohé z tradic jsou zachovány dodnes. Jedním ze zvyků bývá zapalovat ohně a svíce, aby mohly duše předků najít a navštívit svůj bývalý domov a ohřát se u ohně. Oheň je také očistným Samhain1elementem a ochraňuje před zlými duchy, kteří z podsvětí mohou do našeho světa vcházet také. V některých zemích přetrvává po dlouhá staletí zvyk, kdy lidé spalují hadrové a slaměné figuríny jako symbol smutku, bolesti a trápení za celý rok, a rituálně se jich tak zbavují, aby do nového roku mohli vstoupit očištěni a připraveni na nové záležitosti.

Období Samhainu bylo také přípravou na zimu - lidé poráželi dobytek, který by chladné období nepřežil, zpracovávali maso a více se sdružovali ve svých příbytcích, kde si při dlouhých chladných večerech vyprávěli příběhy. Dodnes se také dochoval zvyk spojený s rituálním věštěním, kdy každý člen rodiny nebo klanu vhodil svůj označený kamínek do ohně. Následující ráno se z polohy kamenů, nalezených v ohništi, předpovídal osud jeho majitele. K věštění se také využívaly runy v podobě dřevěných či kamennýh amuletů, které náhodným losem mohly sdělit své poselství.

O Samhainu bylo však důležité obětovat bohům a bohyním. V žádném případě se však nejednalo o oběti lidské, o nichž ve svých spisech líčí někteří římští autoři (např. Cesar - Zápisky z války galské). Cílem děl byla pouze římská válečná propaganda a snaha představit pohanství v co nejhorším světle. Skutečnost však byla jiná - obětiny jakožto symbolické dary byly v podobě různých rituálních předmětů či potravin (vlastnoručně upečené pečivo, jablka, maso, ořechy, víno či mošt) pokládány na oltář, a jejich nehmotná podstata společně s prosbami a úctou tak mohly přejít do světa bohů. Protože je Samhain svátkem temné poloviny roku, bývá spojován s bohyní tajemnou a temnou - řeč je o Cailleach, bohyni smrtí a znovuzrození, která také střeží kouzelný kotel pro vaření lektvarů, díky kterým hrdinové mohou nabýt nadpřirozených schopností.


Samhain a osobní rozvoj

Jak jsme si již nastínili, v pohanské tradici je Samhain svátkem, kterým končí a zároveň začíná nový rok. samhainaltar08Proto je tento čas vhodný pro odevzdání všeho starého, co náš tíží, trápí a již nepotřebujeme a nechceme si s sebou nést v roce novém. Zároveň tak můžeme uvolnit místo pro nově příchozí příležitosti, lidi i projekty. Neznamená to však, že bychom se měli ponořit do chmur. Tento svátek nám totiž připomíná otázku smrti jako takové - snaží se nám tím říci, že bez smrti by neexistoval život a nebyl by možný jeho koloběh. Je to tedy čas, kdy je důležité zamyslet se nad sebou samými, nad svou rodinou a předky. Důležité je poděkovat za vše, co nám celý rok přinesl. Ať už to byly okamžiky radostné nebo naopak ty méně šťastné, vstoupily nám do života, abychom se mohli rozvíjet.

Očistu od trápení a všeho starého lze provést rituálně - např. na kousek papíru můžeme napsat vše, co již nepotřebujeme, chceme odevzdat a od čeho se chceme očistit. Papírek pak zapálíme a vhodíme jej do ohně či do kotlíku. Při hoření papírku si můžeme představit, jak nechtěné věci odcházejí pryč, až zmizí úplně. Další možností je využití symbolů či předmětů představujících staré záležitosti - ty lze zakopat do hlíny, spálit v posvátném ohni nebo je očistit v Matce Zemi.

 

 

Zdroje:

 knihy samhain

 

Ať už toto období budete trávit jakkoliv, U Džoudyho Vám přejeme, abyste si jej užili v celé jeho síle.

 

Číst dál...

Den stromů je svátkem, který lidé slaví po celém světě společným sázením stromů. Většinou oslavy probíhají na jaře nebo podzim, datum však není jednotné a liší se na základě klimatických podmínek jednotlivých zemí. V Čechách svátek připadá na 20. října.


Původ svátku
Kořeny tohoto svátku sahají až do dávných kultur, kdy si naši předkové uvědomovali sílu stromů představující život zrozený z lůna Matky Země, a tak své posvátné háje ochraňovali a úctívali. tree dayPrvní historicky zdokumentované oslavy a sázení stromů však pochází z roku 1594 z vesnice ve Španělsku. Místo s vysázenými stromy bylo pojmenováno Alameda de los Remedios a lípy a jírovce jej zdobí dodnes spolu s vystavenou bronzovou deskou. Další dokumentace ze Španělska pochází z roku 1805, kdy sázení stromů zde zinicioval místní kněz společně s ostatními občany.

Přesuňme se však nyní do Nebrasky, která byla zhruba před 150 lety popisována jako krajina beze stromů. Až J. Sterling Morton, jeden z prvních osadníků, novinář a vydavatel prvních nebraských novin, navzdory svému povolání začal u svého domu pěstovat stromy a květenu. Novinařina mu však umožnila vyzvat a přesvědčit nebraské občany, aby jeho konání následovali. Vysvětlil jim, jak je existence stromů a péče o ně důležitá - že zastavují větrnou erozi půdy a poskytují nám úkryt před sluncem. Jeho nadšení a úsilí přineslo ovoce - dokázal do procesu zapojit velké množství lidí. A tak se 10. dubna 1872 zrodil svátek The Arbor Day, kdy bylo oficiálně vysázeno přes milion stromů. Jeho myšlenku o dva roky později podpořil i nebraský guvernér R. W. Furnas, který vyhlásil první oficiální Den stromů a na počest J. S. Mortona jej určil na den jeho narozenin - 22. dubna.

Myšlenka se postupem času rozšířila i do dalších států s tím, že datum oslav se liší podle klimatických podmínek a podle toho, kdy je možné stromy vysazovat. Např. Mexiko a Nový Zéland jej oslavují v červenci, Izreal v červnu nebo Velká Británie v listopadu.


Den stromů v České republice

Myšlenku oslavy stromů do naší české kotliny přivedl „Svaz spolků okrašlovacích“ a poprvé byl Den stromů oslaven na začátku dubna 1906. Z novéhautumn treeso svátku se tak mohli lidé těšit v mnoha městech, jako např. v Líbeznicích, Roudnici, Liboci a Podolí u Prahy, Dobříši, Kouřimi, Sedlčanech, Příbrami, Plzni, České Třebové, Říčanech a mnoha dalších. Nicméně později nastalo období válek a komunismu, a tak byla tato tradice odsunuta. V současné době však úcta ke stromům v mnoha lidech přetrvává či dokonce sílí, a proto roku 2000 bývalý ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlovy Václav Větvička a dřevosochař Martin Patřičný přišli s nápadem tuto krásnou tradici oživit. Myšlenku oslav Dne stromů rozvinula také Nadace Partnerství, která ve stejném roce otevřela grantový program Strom života. Cílem programu byla podpora komunitního sázení stromů. V roce 2002 vyšel poprvé internetový Stromový e-mailový časopis a 20. října téhož roku byla poprvé vyhlášena anketa Strom roku, která se v roce 2011 rozrostla do podoby Evropského stromu roku. I mnoho umělců podpořilo tento projekt např. svými koncerty či literárními díly.

A tak se jistě ptáte, proč byla oslava svátku stromů v ČR stanovena právě na říjen, když v mnoha různých zemích se slaví v různých obdobích. V mnoha lokalitách České republiky je toto období vhodné pro sázení stromů, navíc podzim je také časem, kdy jsou stromy nejkrásnější a hrají všemi krásnými barvami.


Stromy fungují nejen jako čističe ovzduší či okrasa, mnoho z nich nám poskytuje své plody, které mají léčivé účinky. Účinky stromů a bylin jsou popsány v mnoho publikacích, odkud můžeme mnoho informací načerpat. My U Džoudyho Vám můžeme doporučit např. Síla stromů, Život se stromy, Za památnými stromy Vysočiny nebo Medicína posvátných stromů.

 


Zdroje:

http://www.nadacepartnerstvi.cz/

http://www.stromroku.cz/

Číst dál...

Podzimní rovnodennost je okamžikem, kdy den a noc jsou na celé Zemi stejně dlouhé. Světlo a tma jsou vyvážené a vnější svět je v harmonii se světem vnitřním.

V roce 2017 rovnodennost připadá na 22.září ve 22:02.

MabonPodzim se již blíží a krajina se halí do žlutých, hnědých, červených a oranžových odstínů. Příroda už se pomalu, ale jistě, připravuje na nadcházející chladné měsíce a zimní odpočinek. Nastává čas poslední sklizně, oslav vinobraní, sběru jablek a dalších pozdních plodů. Nejedná se však jen o sklizeň darů Matky Země. Je to také období naší vnitřní sklizně, kdy je čas sklidit, co jsme zaseli, a vzdát za to díky, dokončit naše projekty a zhodnotit jejich výsledky. Měli bychom se zastavit, nalézt rovnováhu a zaměřit se na to, co chceme nechat dál růst a kam zasít semínka nové budoucnosti.

Síla Slunce již slábne, a končí tak vláda světlé poloviny roku. Je to období přípravy na pomalejší rytmus, který vnímali již naši předkové - byli si vědomi, že Matka Země se ukládá k odpočinku. A protože jsme její součástí, můžeme se připravit na dobu klidu a zvolnění a být v souladu s jejím rytmem.

Pomalejší rytmus přírody nám dává šanci připravit se na temnější polovinu roku. K tomu nám mohou pomoci např. bylinné čaje a masti, vykuřovadla či modlitby k Bohům či spřízněným. Dle tradic se např. ze šťovíku připravují čaje či masti a pomazávají se jimi vchodové dveře a okna pro štěstí. Jako ochranné amulety můžeme zvolit např. kaštany, kterými lze také společně s hrozny a jinými plody ozdobit oltář.

Číst dál...

Podzim už se nám pomalu, ale jistě, hlásí o slovo a s ním přichází i období škol a školek. S novým školním rokem se začíná psát i nový příběh v životě našich dětí. Vznikají nová přátelství, otevírají se nové možnosti. Děti se učí samostatnosti a rozpoznávat nový svět, který může být dobrodružstvím, kdy se s každou výukou rozšiřují obzory světhappy school kidsa, ve kterém se dosud pohybovaly. V tomto světě ale také nastávají velké změny, se kterými se děti i jejich rodiče potýkají. Nastávají nejen ve světě vnějším, ale také se s nimi mohou setkat ve svém vlastním nitru.

Co mohou rodiče udělat pro to, aby se dětem ve škole i školce dařilo? Aby se se změnami lépe vyrovnaly a mohly stále rozvíjet svou individualitu a kreativitu? Aby se mohly lépe začlenit do kolektivu a učit se správnému vyjadřování? Důležité je mít na paměti, že každé dítě je jiné. Proto každé dítě vyžaduje jiný přístup a zacházení. Jedno mají ale všechny děti společné - potřebují být milovány a potřebují cítit, že jejich rodiče jim věří a podporují je. Proto je velmi důležité jim být oporou, být k nim trpěliví, citliví, povzbuzovat je a nechat v nich rozvíjet jejich vlastní kreativitu.

Vstup do nové životní éry vyžaduje přizpůsobení, které může být náročné na psychiku i fyzický stav dítěte. Tento významný přechod můžeme podpořit vhodnými esenciálních oleji nebo pomocí Bachovy květové terapie. Z produktů můžeme doporučit zejména ty, které v sobě obsahují levanduli, neboť levandule a produkty z ní jsou známé pro své konejšivé účinky a navození příjemného pocitu. Pro podpoření tohoto procesu může být velkým pomocníkem Levandulová směs první pomoci, která má zklidňující účinky a působí hladivým dojmem, pomáhá při psychickém vyčerpání a při únavě, nebo Bio levandulový olej, který pomůže zklidnit jak pokožku, tak ducha. Dalšími pomocníky jsou také produkty z řad Havlíkovy přírodní apotéky jako např. Havlíkův tělový levandulový olej a Havlíkovo levandulové mýdlo. 434156.01432793.01

Děti jsou v předškolním a školním věku mimořádně vnímavé a citlivé. U některých dětí mohou být však tyto aspekty výraznější. Řeč je o tzv. hypersenzitivních dětech, které jsou mnohem citlivější než ostatní a jsou schopné z okolního světa přijímat mnohem více informací, aniž by si je vůbec uvědomovaly. Hypersenzitivita má však i své stinné stránky – dnešní doba, ve které se čím dál více přikládá váha novým technologiím, vyvíjí na společnost velký nátlak. A právě u těchto dětí jsou jejich nervový systém a psychika snadněji přetěžovány. To, co jsou ostatní děti ještě schopny zvládnout, hypersenzitivní děti už v takové míře nezvládnou, neboť vše prožívají mnohem intenzivněji. Pokud cítíte, že by se mohlo jednat právě o Vaše dítě, mnohé odpovědi na Vaše otázky Vám může poskytnout kniha Hypersenzitivní děti, kde autorka podává laskavým a srozumitelným způsobem rady, jak k takovým dětem přistupovat. Snaží se pomoci rodičům porozumět jedinečnosti, kterou v sobě tyto děti nesou, a předat jim rady, jak je na jejich cestě podpořit. Tato kniha má co nabídnout i dospělým, kteří v sobě nesou podobnou zvýšenou citlivost. Může jim pomoci lépe porozumět tomu, kým jsou, jak k sobě přistupovat a vnímat, jak velký a cenný potenciál v nich skutečně dřímá. Nahlédnout můžete také do knihy Hypersenzitivní lidé mezi námi, kde autor dává rady hypersenzitivním lidem, jak pochopit, proč jsou "jiní". Na základě mnoha účinných metod jim ukazuje, jak ovlivňovat vlastní vnímání a lépe se psychicky chránit před přílišným stresem a vypětím.

Vkročme tedy do nového školního roku připraveni a nechme naše děti, ať nás zavedou do jejich světa.

 

 

 

Číst dál...

Milí zákazníci,

 

tento týden jsme rozšířili sortiment o nové produkty a vybrali jsme pro Vás novinky z řad Havlíkovy přírodní apotéky.

Nová pleťová kosmetika a masti pro děti

havlikova prirodni apoteka logo 1432487500

Havlíkova přírodní kosmetika je oblíbena pro svou kvalitu a určitě každý si zde přijde na své. Abychom našim zákazníkům mohli nabídnout ty nejkvalitnější přírodní produkty pro péči o pleť a pokožku, rozhodli jsme se rozšířit jejich nabídku z řad Havlíkovy přírodní apotéky i v e-shopu. Havlíkovy produkty jsou v naší prodejně i na e-shopu velmi oblíbené, proto jsme se rozhodli zařadit do sortimentu nové pleťové vody a krémy a masti vhodné i pro miminka.

Stres je v dnešní době velkým elementem - ovlivňuje naši psychiku, ale také pokožku, která potřebuje naši péči a šetrné zacházení. To si žádá stále nové a nové produkty, které by naší pokožce pomohly navrátit vitalitu a zdravý vzhled. Havlíkovy produkty jsou vyráběny z přírodních ingrediencí a rostlin pěstovaných v ekozahradách, mají v sobě proto velkou moc a hojivé účinky přírody.

Číst dál...

"Obnova buňky, a tím i celého těla je výsledkem vyrovnání deficitu anorganických solí." (Dr. Wilhelm H. Schüssler)

logo160

Koncepce buněčných nebo biochemických tkáňových solí byla formulována postupně od roku 1870 jako evoluce pionýrských prací významných evropských vědců a lékařů jako byl Gustav von Bunge (1844 - 1920), Jacob Moleschott (1822 - 1893), Justus Von Liebig (1803 - 1873), Rudolf Virchow (1821 - 1902) a Wilhelm H. Schüssler. Jejich práce vedly k poznání, že anorganický (minerální) materiál je esenciální pro zdraví a život vůbec.

Dr. Wilhelm H. Schüssler identifikoval a určil dvanáct minerálních tkáňových solí a závěrem jeho výzkumu bylo poznání, že nedostatek některé z těchto solí vede k narušení buněčného metabolismu, případně až k narušení zdraví. Pokud je příslušná tkáňová sůl pravidelně doplňována ve formě, v níž může být buňkami utilizována, mohou tyto buňky opět dosáhnout schopnosti normálně fungovat - zlepšuje se zdraví a tělesná pohoda.

zaklad

Číst dál...

CernunosV keltské kultuře byl Beltine nejdůležitějším svátkem celého keltského roku. Síla tohoto svátku nebyla překonána ani následnou římskou či germánskou nadvládou, ani snahou křesťanské církve přetransformovat keltské svátky na křesťanské.

Významnost a oblíbenost si snad svátek získal proto, že tímto obdobím začíná „světlá“ polovina roku. Příroda je už probuzená, vše rozkvétá, sluneční paprsky nás začínají konečně zahřívat, a to nám dodává novou energii a sílu. Nastává čas nového života, radosti a plodnosti.             

Dnes tento svátek známe zejména pod názvem Čarodějnice, Filipojakubská noc, nebo také Valpružina noc.

30. duben je dnem, kdy převládá a oslavuje se energie ohně. Ten nás chrání před negativními silami, oživuje a provází nás temnotou. K oslavám patřil tanec kolem ohně, spojený s jeho přeskakováním. Pro ochranu domácích zvířat byl dobytek provázen jeho dýmem. V ohni mohli naši předkové spálit vše co už nepotřebovali. Mohlo tak dojít k dokonale očistě. Staré a nepotřebné mohlo v ohni umřít a uvolnit tak místo novému, pozitivnímu.

Číst dál...

Rozjimani u kavyLadislava Paterko (dříve Ladislava Sůvová) se po velkém úspěchu s knihou Naše tradice rozhodla k napsání další publikace s názvem Rozjímání u kávy.

Kniha Rozjímání u kávy není určena k přečtení jedním dechem. Jak už sám název napovídá, vede nás k zamyšlení. Je návodem, jak v dnešní hektické době využít pár minut vzácného času k smysluplnému odpočinku. Jak vystoupit ze stereotypu všedního dne a přiblížit se sobě a svému nitru. Ukazuje, že je možné i během rušného dne meditovat na smysluplné otázky, které si položíme třeba u šálku kávy. Ten se nám na chvíli stane tím nejlepším společníkem a leckdy i mistrem. Kniha klade otázky, které nás vedou k sebepoznání a k práci s energiemi. Vždyť vše se skládá z energie a slovo má sílu tvoření. Oddejme se této magické síle a výsledek se jistě dostaví.

To je Rozjímání u kávy.

Číst dál...

rok kohouta 2017Čínský horoskop, který má historii v dávné legendě o Buddhovi ukazuje na to, jak byla orientální astrologie významná již před tisíci lety. Proto možná tak okouzluje i dnešní společnost.

Čínská astrologie obsahuje 12 znamení zvěrokruhu, která jsou pojmenována po 12 zvířatech.

A jak byla vlastně tato zvířata vybrána?

Buddha prý na Nový rok pozval všechna zvířata z království. Předstoupilo před něj ale nakonec pouze 12 zvířat, a proto se rozhodl podle nich pojmenovat každý jeden rok. Člověk narozený v daném roce pak obdrží určité vlastnosti zvířete.

Loňský rok 2016 byl ve znamení Ohnivé Opice. Hbitou, bystrou a inteligentní opici letos vystřídá Ohnivý Kohout, a to konkrétně 28. ledna 2017.

 

Jaký tedy bude rok 2017, a co čínský horoskop pod vládou Ohnivého Kohouta slibuje?

Číst dál...

Milí přátelé,

většina z nás to má s dodržováním novoročních předsevzetí všelijak. V záplavě emocí se zařekneme, že odbitím půlnoci změníme razantně některou část svého života, většinou týkající se našeho zdraví.

Tápete, jak se po náročném roce a vánočních svátcích fyzicky očistit a jen tak se nechcete vzdát svého novoročního předsevzetí?

 

Neera detoxikační kůra

 

Číst dál...

Aktuality z obchodu