Celková cena:
0

Provozovatel stránek http://www.udzoudyho.cz (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Pokud zákazník bude chtít být vyřazen z databáze pro odesílání komerčních sdělení provozovatele těchto stránek, může tuto změnu provést klepnutím na odkaz, který je vždy součástí zaslaného e-mailu s komerčním sdělením.

Pokud si zákazník přeje odstranit registrační údaje natrvalo, je třeba kontaktovat kancelář e-shopu telefonicky nebo e-mailem. Údaje budou odstraněny, s výjimkou údajů na dokladech, které je nutné dle našich zákonů archivovat.